Impro for Asylbørn er et nytænkende musikprojekt rettet mod børn og unge i alderen 9-17 år på danske asylcentre med de to professionelle musikere og undervisere Mija Milovic og Oliver Laumann.

Formålet er at udvikle nye undervisningsmetoder i musik ved at skabe kreative frirum, der vækker børnenes glæde ved musik og styrker deres fællesskabsfølelse og samarbejdsevner. Under hver workshop vil børnene blive uddannet til frivillige musikambassadører og få redskaber til med få instrumenter selv at sætte små impro-sessions op og inddrage nye børn i det musikalske fællesskab.

Projektet er skabt i samarbejde mellem JazzDanmark og Snyk og er støttet af Tuborg Fondet.

En platform for didaktisk udvikling

Improvisationsundervisningen for børn og uddannelsen af musikambassadører på asylcentrene er en platform for didaktisk udvikling, mens projektet på samme tid videregiver den berigelse, som musikalske oplevelser giver, og som er særligt frugtbare for børn og unge, der pt. ikke møder mange muligheder for kreativ udfoldelse.

Underviserne

Mija Milovic og Oliver Laumann er uddannet fra hhv. Syddansk Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium og har stor erfaring med både undervisning og live-koncerter. De har en lang række undervisningsforløb bag sig, især på danske musik- og højskoler, og de har de senere år beskæftiget sig med musik som håndsrækning til udsatte børn og unge, i særdeleshed til flygtninge. De har boet et år i Serbien sammen med GP&PLS, hvor de bl.a. har undervist frivilligt og lavet musikworkshops med flygtninge, lavet frivillig nødhjælp og i samarbejde med organisationen ​Live art for børn​ igangsat brevudvekslinger mellem danske børn og flygtninge.

I februar 2018 underviste de begge på JazzDanmarks store landsdækkende projekt JazzCamp for Piger på Avnstrup asylcenter, og i sommeren 2017 drev de som frivilligt arbejde kreativt værksted i Sandholmlejren