En helt ny repertoirestatistik, der er den første af sin slags i Danmark, dokumenterer en markant skævvridning i forhold til kønsfordelingen på komponister på danske repertoirer. Hele 95% af musikken, der opførtes i danske koncertsalen de sidste 3 år, var skrevet af mænd. 

Snyk er medafsender på rapporten, der understreger behovet for at sikre diversitet i repertoirerne, og Snyks daglige leder, Bjarke Svendsen siger om statistikken:

- Statistikken fortæller bl.a., at der er få ensembler og orkestre, der programsætter ny musik, hvor der jo faktisk er flere kvindelige komponister at vælge imellem. Der ligger derfor en vigtig opgave for en organisation som Snyk i at få gjort den ny musik til en naturlig del af det repertoire, som ensembler og orkestre vælger fra, når de skal lægge deres program. Bl.a. for at bidrage til et samfund, hvor der præsenteres musik skrevet af og til vores tid.

Baggrunden for initiativet er et ønske om at starte en kvalificeret debat om, hvordan der kan komme mere musik af kvinder på programmet hos danske ensembler, orkestre og festivaler. 

- Problemet er strukturelt, og her er det vigtigt at holde sig for øje, at strukturer, ikke er spor, vaner og betingelser, der ligger uden for menneskelig påvirkning. Strukturer skabes af enkeltpersoners bidrag til dem gennem de valg, de træffer, og på den vis er vi alle en del af problemet. Så ved at erkende det og ikke mindst indrømme det, forpligter vi os også på at bidrage til, at vi i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid ikke behøver diskutere mandlige og kvindelige musikere, men blot musikere, siger Bjarke Svendsen.

Festivaler med ny musik på programmet

I gennemsnit er der samlet set 9 % kvindelige komponister på festivaler med ny musik i Danmark. NJORD biennalens første sæson havde som eneste festival i statistikken en overvægt af kvindelige komponister på programmet - 68,6 % -, mens Define samt Click og G((o))ng Tomorrow festival tager de næste pladser på listen, men dog med en betydeligere lavere andel.
Der ligger således et vigtigt arbejde foran festivalerne, hvis kønnene skal finde sin balance. 

- Rapporten skal bruges som afsæt til handling. Tiden er ikke til at afvente flere statistikker, implementering af incitamentsprogrammer eller politisk indgriben. Tiden er til at sætte det gode eksempel. De magtfulde aktører i musiklivet må spørge sig selv, om de finder de aktuelle strukturer ideelle, eller om de skal forandres? Og så kan man jo passende starte med at indføre nye politikker i de institutioner, man har indflydelse på. Og derigennem få skabt en ny praksis, der gør, at man fx som festival altid har en bevidsthed om diversitet og antal kvinder vs. mænd, som tager opgaver på festivalen - både bag scenen, på scenen og i programmet, siger Bjarke Svendsen.

Fordelingen på festivaler med overvægt af ny kompositionsmusik:

* NJORD Biennale (én sæson): 68,6 %
* Define 30,1 %
* Click 25,5 %
* G((o))ng Tomorrow 24,7 %
* Strøm 22,4 %
* SPOR 18,1 %
* Scenatet 17,4 %
* PULSAR 15,1 %
* Klang 12,4 %
* Suså festival: 11,4 %
* Open Days 7,2 %
* Figura 6,2 %
* Theatre of Voices 2,8 %
* Aarhus Sommeropera 0 %