Snyk yder økonomisk tilskud til international koncertaktivitet inden for genreområderne: 

 • Ny kompositionsmusik 
 • Eksperimenterende musik 
 • Lydkunst
 • Klassisk musik

 

Hvem kan søge og hvem kan ikke?

 • Udøvere, som er bosiddende i Danmark, og har aktiviteter eller koncerter i udlandet
 • Udlandske koncertarrangører, der ønsker at præsentere danske musikere, ensembler, bands eller solister 
 • Projekter, der virker positivt ind på dansk musikliv
 • Driftsstøttede orkestre, ensembler og formidlingsinstitutioner mv. kan ikke ansøge om international transportstøtte

 

Kriterier 

 1. Projektet skal dokumentere udviklingsmuligheder enten for ansøger og/eller dansk musikliv

 2. Projekter af høj kunstnerisk kvalitet prioriteres 

 3. Projekter, der beskriver en meningsfuld pr-plan/publikumsstrategi prioriteres

 4. Den ansøgte musikaktivitet skal dokumenteres i form af kontrakt, program, mail-korrespondance

 5. Hvor der giver mening prioriteres internationale projekter, som er tournevirksomhed og ikke blot en enkelt koncert 

 6. Nyskabende projekter/formater prioriteres 

 7. Projekter med dokumenterbar strategisk værdi for ansøgers karriere prioriteres

 8. Påviselig lokal efterspørgsel for det ansøgte projekt

 

Sådan søger du

Udfyld følgende ansøgningsskema: Snyk – Ansøgning om International Transportstøtte

 

 

Dette skal ansøgningen indeholde/formalia

1. Online ansøgningsformular med tilhørende bilag skal benyttes.

2. Ansøgningen skal indsendes inden projektets start.

3. Fuld projektbeskrivelse (kun PDF). 

 • Angiv herunder markedsføringsplan og beskrivelse af, hvad projektets deltagere og publikum får ud af projektet

4. Samlet budget for hele produktionen (kun pdf). Budgettet skal minimum indeholde:

 • udspecificerede udgifter til international transport
 • hotel- og opholdsudgifter
 • forventede honorarindtægter
 • øvrig bevilget og ansøgt støtte

5. CV for kunstnere der søges om støtte til (kun PDF)

6. Snyks logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades her.

For at ansøgningen behandles, skal den indeholde udfyldt online ansøgningsformular inklusive bilag. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling.

 

Udbetaling af støtte og afrapportering

Har du fået støtte, kontakter vi dig. Bevilget tilskud udbetales, når projektet er gennemført og der er indsendt kopi af transportbilag og afrapportering til Snyk senest 1 måned efter projektets afslutning. Bemærk, at det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb.

Udfyld og indsend din afrapportering vha. dette afrapporteringsskema. 

Snyk – afrapportering transportstøtte