Hvad kan du søge penge til?

Snyk yder økonomisk tilskud til international musikformidling inden for Snyks genreområder, dvs. den nye kompositionsmusik, eksperimenterende musik og den performance- og installationsbaserede lydkunst.

Ansøgninger, der vurderes at høre mere hjemme i et andet genreområde, vil blive videresendt til den pågældende genreorganisation (se nederst). International transportstøtte til det klassiske område skal søges hos Statens Kunstfond, se www.kunst.dk.

Hvem kan søge?

International transportstøtte gives til:

 • Udøvere, som er bosiddende i Danmark, og har aktiviteter eller koncerter i udlandet
 • Danske koncertarrangørers præsentation af udøvere bosiddende udenfor Danmark, herunder støtte til komponisters rejse, når komponisten har en afgørende og aktiv funktion for, at dennes værk kan opføres.

Puljens størrelse

Puljen til international transportstøtte for 2019 er på 250.000 DKK.

Billigste rejse bevilges

Af hensyn til puljens størrelse, bevilges billigste direkte rejse fra destination til destination. Der bevilges kun støtte til den internationale transport og den lokale transport ved afrejse til  destinationen og ankomstdestinationen. Der bevilges ikke støtte til taxaudgifter. Når der er tale om projekter med flere koncerter på samme tur, bevilges kun støtte fra afrejsedestination til første stop, og fra sidste stop til hjemkomstdestination.

Tilskuddenes bevilges typisk fra 500 DKK og op til 20.000 DKK, hvor der typisk er tale om delvis finansiering til internationale rejseudgifter i forbindelse med større projekter.

Ansøgningskriterier

1. Koncerter skal som udgangspunkt honoreres af den udenlandske eller danske koncertarrangør.

2. Online ansøgningsformular med tilhørende bilag skal benyttes.

3. Ansøgningen skal indsendes inden projektets start.

4. Snyks logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades her.

For at ansøgningen behandles, skal den indeholde udfyldt online ansøgningsformular inklusive bilag. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling.

Sådan søger du

Udfyld følgende ansøgningsskema: 

Snyk – Ansøgning om Transportstøtte
 

Du skal vedhæfte følgende dokumenter til ansøgningsformularen:

 • Samlet budget for hele produktionen (kun pdf). Budgettet skal minimum indeholde:
  • udspecificerede udgifter til international transport
  • hotel- og opholdsudgifter
  • forventede honorarindtægter
  • øvrig bevilget og ansøgt støtte
 • Fuld projektbeskrivelse (kun PDF). 
  • Angiv herunder markedsføringsplan og beskrivelse af, hvad projektets deltagere og publikum får ud af projektet
 • Kontrakt/anden bekræftelse på honorar (kun PDF)
  • Kan være alle typer skriftlige bekræftelser, screen-dump af mailkorrespondance eller lignende
 • CV for kunstnere der søges om støtte til (kun PDF)

Når du har udfyldt og indsendt ansøgningsskemaet, får du en bekræftelsesmail, som betyder, at din ansøgning er modtaget. 

Udbetaling af støtte og afrapportering

Har du fået støtte, kontakter vi dig. Bevilget tilskud udbetales, når projektet er gennemført og der er indsendt kopi af transportbilag og afrapportering til Snyk senest 1 måned efter projektets afslutning. Bemærk, at det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb.

Udfyld og indsend din afrapportering vha. dette afrapporteringsskema. 
Snyk – afrapportering transportstøtte

 

Sagsbehandling

Ansøgninger behandles af Snyks Transportstøtte- og ISCM-udvalg (TRIM) i løbet af den måned, der er ansøgningsfrist, og svar kan forventes inden for 1 måned efter ansøgningsfristen. Udvalget består af tre af Snyks bestyrelse eksternt udpegede medlemmer: 

 • Simon Christensen
 • Anna Klett
 • Christian Skovbjerg Jensen

Snyks leder, Bjarke Svendsen, er sekretær for udvalget. 

Genreorganisationerne er i løbende dialog med hinanden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs af genrer. En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Vi forbeholder os desuden retten til at videresende en fejlplaceret ansøgning.

Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning hører til i en anden genreorganisation, vil Snyk gå i dialog med ansøgeren og rådgive om at få sendt den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Mangler du at afrapportere for 2017 eller 2018?

Brug venligst følgende afrapporteringsskema:
Snyk – afrapportering transportstøtte