Husk også, at der findes et hav af lokale fonde og kommunepuljer, som muligvis passer perfekt til netop dit projekt. Legatbogen.dk giver et udemærket overblik.

Se også vores oversigt over fonde med løbende frister her.

 

Dansk Komponistforening

Undervisning i komposition hos en komponist
Frist: løbende 
LINK

Denne pulje støtter:

- Undervisning i komposition hos en professionel komponist

- Med 16 lektioner á 45 minutter

- Undervisning hos en lærer, der arbejder professionelt som komponist og er medlem af Koda. Der skal være indgået aftale med komponisten, inden der ansøges

– Der støttes med et beløb svarende til en timeløn efter gældende takster for musikskoler. Beløbet udbetales til din underviser efter det afsluttede forløb

 

Dansk Komponistforening

Komponisters arbejdslegater - Komponistmidlerne
Frist: 1/12 2018
LINK

Denne pulje støtter:

- Komponisters individuelle, professionelle virke inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer med komponistmidlerne

- Komponister, som er medlemmer af Koda

- Med arbejdslegater til komponister, der ønsker at fordybe sig i et konkret projekt eller færdiggøre et større værk

- Med arbejdslegater til større projekter, der kræver længere tids fordybelse. Du kan også søge arbejdslegater til mindre processer/projekter

- Med store arbejdslegater på DKK 50.000 eller 75.000 og mindre arbejdslegater på DKK 10.000 til 25.000

 

Dansk Komponistforening

Komponisters rejseudgifter - Komponistmidlerne
Frist: 1/12 2018
LINK

Denne pulje støtter:

- Komponisters individuelle, professionelle virke inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer med komponistmidlerne

- Komponister, som er medlemmer af Koda

- Med rejsestøtte til dokumenterede rejseudgifter for din egen rejse i forbindelse med:

- Uropførelser og nyindstuderinger i ind-/ og udland, værkopførelser på festivaler eller ved større koncertbegivenheder, aktiv medvirken i komponistworkshops og lignende studierejser og -ophold

- Rejser, som så vidt muligt foregå med billigste offentlige transportmiddel. Såfremt man af særlige grunde er nødt til at køre i egen bil, kan der ydes kilometerpenge: p.t. 1,90 kr. pr. km.

- Overnatning (max. 700 kr. pr nat)

 

Dansk Komponistforening

Mentorforløb for komponister - Komponistmidlerne
Frist: 1/12 2018
LINK

Denne pulje støtter:

- Komponisters individuelle, professionelle virke inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer med komponistmidlerne

- Komponister, som er medlemmer af Koda

- Med mentorforløb til faglig og kunstnerisk videreudvikling hos andre komponister, kunstnere eller personer med andre relevante kompetencer på højt niveau (mentor)

 

Musikforlæggerne i Danmark

Kulturelle midler til forlagsmedlemmer af Koda
Frist: 18/12 2018
LINK

Denne pulje støtter:

- Musikforlæggere af alle musikforlag med ophavsmænd, der er medlem af Koda. Musikforlagene kan søge til projekter med ophavsmænd, som forlaget er originalforlag for

- I særlige tilfælde andre end musikforlag, når det gælder musikrelaterede projekter

Musikrelaterede i form af:

- Produktion, udgivelse og/eller distribution af musikudgivelser

- Rejselegater

- Musikeksport

- Deltagelse i messer og udstillinger

- Sangskriver-camps og workshops

- Koncertvirksomhed

- Kursusvirksomhed, der skal give støtte forståelse af musikindustrien

- PR-virksomhed

- Kun samme ophavsmand, tre gange årligt til messer og to gange årligt til udstillinger

 

Musikforlæggerne i Danmark

Nodeudgivelser til forlagsmedlemmer af Koda
Frist: 18/12 2018
LINK

Denne pulje støtter:

- Nodeudgivelser til forlagsmedlemmer af Koda

 

Fionia Fond

Almennyttige og velgørende formål
Frist: 11/1 2019
LINK

Denne pulje støtter:

- Almennyttige og velgørende formål alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, herunder sport, events, kunst, kultur, sociale aktiviteter og miljø

- Gerne sammen med andre fonde, virksomheder eller offentlige instanser

 

Nordisk Kulturfond

Udvikling af kunst og kultur i Norden - Projektstøtte
Frist: 1/2 2019
LINK

- Udviklingen af kunst og kultur i Norden

- Individer, grupper, organisationer, institutioner, foreninger eller virksomheder. Man behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet for at søge

- Projekter, der bidrager til et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet

- Kunst- og kulturprojekter med samarbejdspartnere fra flere af de nordiske lande (Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland). - - - Nordisk relevans og samarbejde skal være en grundpræmis i projektet

- Ud fra, hvordan projektet skabes og udøves af aktører med nordisk forankring og evt. samarbejder med aktører uden for Norden, projektets aktører repræsenterer en geografisk spredning i den nordiske region projektet tænker ud over det nationale perspektiv og motiverer åbenhed og tolerane samt projektet placerer Norden i verden og verden i Norden

- Ud fra projektets kunstneriske eller kulturfaglige indhold og målsætning, projektets lokale, regionale, nationale eller internationale betydning, projektets langsigtede kunstneriske eller kulturfaglige ambitioner og visioner samt projektets metode og plan for gennemførelse

- Projekter uden for Norden, såfremt de skaber gensidig værdi for nordiske kulturaktører og kunstnere

- Projekter, der maksimalt løber i det år støtten gives samt to efterfølgende kalenderår

 

Statens Kunstfond

Komponistaftaler
Frist: 15/1 2019

Denne pulje støtter:
- Komponistaftaler af kortere eller længere varighed. Det kan være: Bestillingsværker, huskomponistaftaler, residencies og andre forpligtende samarbejder mellem musikaktører og danske komponister inden for alle former for musik. 
- Statens Kunstfond yder tilskud til komponisternes honorar.
LINK

Statens Kunstfond

Arbejdslegater – musik
Frist: 15/2 2019

Denne pulje støtter: 
- Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere inden for musik.
LINK

Statens Kunstfond

Tværkunstneriske projekter - musik/scenekunst
Frist: 1/3 2019

Denne pulje støtter:
- tværkunstneriske projekter inden for perioden fra 1. juli 2019 til 31. december 2021.
LINK

DJBFA

Produktionspulje
Frist: 1/12 2018

Denne pulje støtter: 
- initiativer inden for alle former for musik, lyd og tekst, såsom udgivelser, produktion, tværkunstneriske projekter, musik- og forretningsudviklende initiativer fx publikumsudvikling, udlandsturnéer, eksponering, rådgivning, undervisning, formidling, arbejdsrejser, koncerter, festivaler, kurser og forskningsprojekter.
LINK

DJBFA

Arbejdslegater og projektlegater
Frist: 1/2 2019

Denne pulje støtter: 
- skabende kræfter inden for musik. Der tilstræbes diversitet, og den faglige kvalitet er afgørende. 
- DJBFA uddeler årligt 300-500 arbejdslegater og op til fem projektlegater.
LINK