Sydbanks fonde
Har særligt fokus på kulturelt og folkeligt arbejde
Læs mere

Toyota-Fonden
Der kan søges til samfundsmæssige og velgørende formål, herunder støtte til udøvende og skabende kunstnere af enhver art.
Læs mere

Laaenhus Selvejende Institution
Fonden støtter arbejdet for mellemfolkelig forståelse i alle dets forskelligartede aspekter, men fortrinsvis inden for de kulturelle og sociale områder.
Læs mere

Augustinus fonden
Fonden støtter almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige og lignende formål.
Læs mere

Bestles Fond
Fonden støtter kulturelle og almennyttige sociale formål
Læs mere

Beckett Fonden
Støtter almene formål inden for kunst og kultur.
Læs mere 

Bikubenfonden
Bikubenfonden arbejder på baggrund af en stærk overbevisning om kunstens betydning og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale.
Læs mere

Bodil Pedersen Fonden
Støtter kulturelle, videnskabelige og humanitære formål samt aktiviteter til fremme og bevarelse af klodens natur og dyreliv. 
Læs mere

Velux & Villum Fonden
Svarer først efter 6-9 måneder
På kulturområdet har både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN gennem mange år prioriteret bevillinger til museumsverdenen. (...) VILLUM FONDEN støtter kunstneriske og kulturelle projekter i form af renovering eller nybygning af kulturinstitutioner og i form af større projekter til over fem millioner. (...) Fondene bevilger kun i sjældne tilfælde projektstøtte med beløb på under 500.000 kr. og støtter som hovedregel ikke projekter, der overvejende har et lokalt sigte, og som kun er lokalt forankrede. (...) Som hovedregel støtter fondene ikke: (...) eventprægede aktiviteter, teaterforestillinger, koncerter mv.
Læs mere

A.P. Møller Fonden
Blandt de almennyttige formål har Fonden traditionelt støttet et meget bredt udsnit af dansk kultur. Det har bl.a. indbefattet kirker, museer, kunsthaller, historiske anlæg, parker og haver, vind- og vandmøller, havne og særlige, bevaringsværdige bygninger − men også nybyggeri, videnskab, fritid og sport, musik, bøger, teater og ballet.
Læs mere

Det Obelske Familiefond
Støtter i stor grad klassisk musik (...) og understøtter talentudvikling for på den måde at bidrage til fremtidssikringen af kunstarten.
Læs mere

Oticon Fonden
Oticon Fonden er en almen velgørende erhvervsdrivende fond, der støtter projekter inden for bl.a. forskning, uddannelse, kultur og udvalgte sociale områder
Læs mere

Gangstedfonden
Støtter kunst og kultur: Musik, litteratur, maleri og skulptur
Læs mere

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond
Møder i marts og oktober
Støtter almennyttige og almenvelgørende formål
Læs mere

Tuborgfondet
Støtter foreninger og projekter, der er drevet af frivillige ildsjæle. Om det er inden for musik, sport, scenekunst, miljø, uddannelse, sociale initiativer eller erhverv er ikke afgørende.
Læs mere

Otto Bruuns Fond
Formål af almen samfundsmæssig betydning.
Læs mere

Etatsraad Georg Bestle og hustrus mindelegat
Uddeles normalvis omkring april og november.
Fondet støtter navnlig kulturelle formål, almennyttige sociale formål.
Læs mere

Spar Nord Fonden
Spar Nord Fonden støtter sociale og kulturelle formål såvel lokalt (Aalborg) som nationalt (centralt). Der sættes fokus på værdifulde projekter, som viser nye veje - og fonden understøtter blandt andet skabelse af æstetiske oplevelser for mennesker - og fonden bidrager gerne til at realisere Kulturministeriets indsats i forhold til at give børn adgang til kulturelle oplevelser og involvering.
Læs mere

Nordea Fonden
Støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet.
Læs mere

Dansk Solistforbund
Alle kan søge penge til formål der angår solisters professionelle virke i Danmark. Støtter bl.a. cd’er, koncerter, kurser m.v.
Læs mere

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond
ØK-Fonden støtter initiativer, aktiviteter og projekter som bidrager til at vedligeholde, styrke og udvikle kommercielle og kulturelle relationer imellem Danmark og Asien, gennem direkte finansiel støtte eller aktiviteter organiseret af Asia House.
Læs mere

Den Raben-Levetzauske Fond
Den Raben-Levetzauske Fond yder støtte til almennyttige formål bl.a. sociale, velgørende, videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske formål.
Læs mere

Knud Højgaards Fond
Fonden støtter erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.
Læs mere

Jubilæumsfonden af 12.08.1973
Støtter almennyttige og velgørende formål (...) kulturelle aktiviteter m.m.
Læs mere

Johanne & Aage Louis-Hansen Fonden
Støtter musik, som hovedregel udbredelse af klassisk musik.
Læs mere

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Fonden støtter traditionelt en række formål inden for musik, teater, billedkunst og litteratur.
Læs mere

Brebølfonden
Støtter kunstnerisk eller litterær virksomhed, særligt af humanistisk tilsnit, støtte til organiseret almennyttig festivitas, der er åben for offentligheden.
Læs mere

Ellen Wulffs Mindefond
DAOS administrerer Ellen Wulffs Mindefond til fordel for amatørmusikken.
Læs mere

Hempel Fonden
Fonden yder støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige og kunstneriske formål.
Læs mere

Kong Olav V's Fond
Fondens formål er at støtte dansk-norsk samarbejde.
Læs mere

Erda og Christian Schrøders Fond
Erda og Christian Schrøders Fond støtter det aktive musikliv i Danmark, særlig amatørmusiklivet. Professionelle projekter støttes således kun undtagelsesvist.
Læs mere 

Den Gerstenbergske Fond
Legatuddelingsmøder 2 gange om året - normalt i maj og november.
Fonden støtter almennyttige formål. 
Læs mere

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Fire årlige møder.
Fonden uddeler i dag Danmarks største hæderspris til danske kunstnere. Herudover støtter fonden løbende projekter, der har til formål at synliggøre og formidle Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.
Læs mere

Skibsreder C. Kraemer og Hustru Mathilde Kraemers Grønlandsfond
Støtter formål i Grønland tilknyttet erhvervsmæssige, kulturelle og andre samfundsgavnlige områder.
Læs mere

Alving Fonden
Støtter danske nationale formål i Sønderjylland.
Læs mere

Tønderhus Fond
Støtter dansk kulturelt arbejde i Tønder og omegn. Støtten går til kulturelle og sociale formål.
Læs mere

Familien Hede Nielsens fond (Horsens)
Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, (...) Kulturelle formål støttes dog primært lokalt.
Læs mere

Vilhelm Kiers Fond
Støtter almindelige velgørende, kulturelle og samfundsmæssige formål fortrinsvis i Aarhus Kommune.
Læs mere

Spar Nord Fonden
Fonden understøtter blandt andet skabelse af æstetiske oplevelser for mennesker særligt i Aalborg - og fonden bidrager gerne til at realisere Kulturministeriets indsats i forhold til at give børn adgang til kulturelle oplevelser og involvering.
Læs mere