Gratis eller mod betaling

Snyk kan i begrænset omfang yde gratis rådgivning, og vi kan mod betaling løse nogle af de opgaver, der følger af at modtage tilskud fra Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Musik (PSU).

Fokuser på dit projekt og din kunst. Lad os om resten

Når du modtager tilskud fra Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Musik (PSU) medfører det en række administrative opgaver. 

 • Snyk kan hjælpe dig med at udarbejde budgetter, tilrettelægge bogføringen og udarbejde årsregnskabet. Vi kan tilbyde hjælp til den løbende budgetopfølgning og svare på spørgsmål, hvis du fx er i tvivl om du afrapporterer på den rigtige måde.
 • Snyk kan bistå så meget eller så lidt det er nødvendigt, for at du som aktør kan fokusere på din kernevirksomhed og fordybe dig i dit kunstneriske virke.
 • Snyk har fokus på dig og dine behov og gennem et tæt samarbejde forsøger vi at lette din administrative arbejdsbyrde så meget som muligt på effektiv vis.
 • Kontakt Søren Odd Langhoff for at høre nærmere om vores tilbud og mulighederne for økonomistyring af større projekter såsom festivaler, ensemblevirksomhed, mm.

  Hvornår er du berettiget til rådgivning og støtte?

  Ydelser fra Snyk mod betaling er rettet mod aktører, der er støttet af PSU. Snyk råder desuden over begrænsede ressourcer til gratis rådgivning.

  Bekendtgørelse og formål

  Bekendtgørelse af lov om musik specificerer blandt andet, at Statens Kunstfond kan yde støtte til aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

  Snyk har med PSU aftalt, at formålet med denne aktivitet er:

  • at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet
  • at forbedre og effektivisere løsningen af de administrative opgaver, der knytter sig til formål støttet af PSU.