For første gang i Snyks historie, blev det i efteråret mulig at foreslå kandidater til Snyks bestyrelse via et Open Call. 

Denne nye model har været en stor succes, og vi takker for de mange og rigtige gode forslag, som blev indsendt. 

Bestyrelsen har nu besat de 3 pladser som var ledige.

Det er derfor en stor fornøjelse at byde velkommen til Martin Laurberg, Asbjørn Nørgaard og Christen Winther Obel.

Sammen med Merete Jankowski, bestyrelsesleder, Mark Lorenzen, Lotte Anker og Ejnar Kanding udgør de hermed Snyks bestyrelse.

 

Kompetenceprofiler på de nye bestyrelsesmedlemmer

Martin Laurberg, bl.a. tidligere redaktør på Hans Reitzel Forlag, har særlige kompetencer og viden indenfor dokumentation og dataindsamling – hvilket er et nyt område, som Snyk sammen med de øvrige genreorganisationer har fokus på de næste år. 

Asbjørn Nørgaard har bl.a. i kraft af hans virke i Den Danske Strygerkvartet en stor viden om klassisk musik, men også om udøvernes og institutionernes vilkår, udfordringer og potentialer. En ressource, som Snyk vil trække på i forbindelse med udvidelsen af Snyks genreområde, som efter årsskiftet også inkluderer klassisk musik. 

Christen Winther Obel, tidligere formand for Det Obelske Familiefond, er fortrolig med kulturpolitiske spørgsmål og har et netværk og en erfaring, som kan bidrage til at dagsordensætte Snyks agendaer politisk samt professionalisere Snyks ledelses- og bestyrelsesarbejde. 

Bestyrelsen vælger kandidater ud fra hensyn til Snyks strategi, Snyks vedtægter, diversitet, bestyrelsens samlede kompetenceprofil og God ledelse i selvejende kulturinstitutioner