Grundet jobskifte og flytning, overlod Merete Jankowski 1. maj 2021 posten som bestyrelsesleder til Asbjørn Nørgaard, som hidtil har fungeret som vicebestyrelsesleder. 

Snyk takker Merete for det store engagement hun har lagt i Snyk, samt de inspirerende kulturpolitiske indsigter og perspektiver hun bl.a. har bidraget med. Samtidigt byder vi varmt velkommen til Asbjørn Nørgaard, som bl.a. i kraft af hans virke i Den Danske Strygerkvartet har en stor viden om klassisk musik, men også om udøvernes og institutionernes vilkår, udfordringer og potentialer generelt. Vi ser frem til et tæt og inspirerende samarbejde. 

Merete Jankowski. Foto: Privat.

2021 har allerede været et meget travlt år for Snyk. Snyks genreområde blev fra årsskiftet udvidet med klassisk musik og organisationen har været igennem et succesfuldt lederskifte.

Merete Jankowski siger: “I forbindelse med de nye tiltag i Snyk, er det naturligt for mig at give stafetten videre til en ny bestyrelsesleder. Jeg er meget glad for, at valget er faldet på Asbjørn Nørgaard med hvem jeg siden efteråret har haft den glæde at samarbejde i bestyrelsen. Med sit blik for hvad der rører sig både indenfor den klassiske og den eksperimenterende musik, sit fokus på entrepreneurship og sin indgående viden om, hvordan vi får dansk musik udover rampen internationalt, er jeg sikker på, at han vil være den helt rette til at pejle en ny kurs for Snyk sammen med resten af bestyrelsen og vores nye leder Regin Petersen.”

Asbjørn Nørgaard siger:“På vegne af Snyks bestyrelse vil jeg gerne takke Merete Jankowski for hendes store indsats som bestyrelsesleder i Snyk. Merete er en erfaren leder, og hun styrede med sikker hånd Snyk igennem en periode med store strukturelle ændringer og et hurtigt ansættelsesforløb af en ny daglig leder. Hun efterlader en organisation, som er gearet til fremtiden og et bestyrelsesklima, hvor den professionelle tilgang går hånd i hånd med en positiv stemning.”