Kontakt os venligst på transport@snyk.dk for at finde ud af hvad du skal gøre. Husk at inkluder dit journalnummer i overskiften, ex:

 • "Vedr. ITS 2020 - XXX"
 • "Vedr. Journalnr. S-2020-00XX"

 

---

Er du musiker, orkester, booker, manager, festivalleder, musikjournalist, ensemble eller band bosiddende i Danmark? 

Så kan du søge om tilskud til internationale transportudgifter fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt mellem stater og delstater i udlandet, såfremt der er tale om længere afstande.

Hvordan søges der? Læs længere nede under 'Sådan søger du'.

 

Snyk yder økonomisk tilskud inden for genreområderne:

 • Ny kompositionsmusik
 • Eksperimenterende musik
 • Lydkunst
 • Klassisk musik

 

Hvad kan der søges støtte til, og hvem kan søge

 • Transport fra Danmark til udlandet og udlandet til Danmark
 • Transport mellem stater og delstater i udlandet, såfremt der er tale om længere afstande. Der kan nemlig ikke søges om tilskud til lokal transport - læs mere længere nede
 • Transport i forbindelse med aktiviteter som fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet (koncerter, samarbejder, netværksaktiviteter, journalistiske opdrag, managementarbejde, arbejde i studier m.m.)
 • Hvem kan søge: skabende og udøvende kunstnere, musikformidlere og andre, der har et rejseformål, der fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet
 • NB! Det er en tilskudsforudsætning, at det kun er personer/institutioner med NemID og NemKonto, der kan søge

 

Hvad kan der ikke søges støtte til, og hvem kan ikke søge

 • Lokal transport i både Danmark og udlandet; f.eks. transport til og fra lufthavnen, en Danmarks tourné osv.
 • Projekter hvor afvikling er påbegyndt eller afsluttet ved ansøgningsfristen
 • Hotelophold
 • Per diem
 • Studieophold
 • Driftsstøttede ensembler og formidlingsinstitutioner mv. kan ikke søge
 • Amatørprojekter

 

Følgende kriterier lægges til grund for vurderinger af ansøgninger

 • Udviklingsmuligheder enten for ansøger og/eller dansk musikliv
 • Kunstnerisk kvalitet
 • Pr-plan/publikumsstrategi
 • Turnévirksomhed prioriteres højere end en enkelt koncert
 • Nyskabende elementer i projekter/formater
 • Strategisk værdi for ansøgers karriere
 • Påviselig lokal efterspørgsel for det ansøgte projekt

________________________________________________

Sådan søger du

Klik på linket og følg guiden for hvordan du søger: Snyk – Ansøgning om tilskud til international transport

 • Bemærk at alle dokumenter, der uploades, skal være i PDF-format
 • Når du har indsendt ansøgningen, vil du modtage et kvitteringsbrev
 • En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Vi forbeholder os derfor retten til at videresende en fejlplaceret ansøgning - læs mere om genreorganisationerne under 'Midler og genreorganisationerne'

 

Dette skal ansøgningen indeholde

1. Online ansøgningsformular med tilhørende bilag skal benyttes

2. Ansøgningen skal indsendes inden projektets start

3. Kort projektresumé (max 600 tegn)

4. Fuld projektbeskrivelse (kun PDF): 

 • Angiv herunder markedsføringsplan og beskrivelse af, hvad projektets deltagere og publikum får ud af projektet
 • Links til musik, værker eller anden form for demonstration af kunstnerisk aktivitet

5. Samlet budget for hele produktionen (kun PDF). Budgettet skal minimum indeholde:

 • udspecificerede udgifter til international transport
 • hotel- og opholdsudgifter
 • forventede honorarindtægter
 • øvrig bevilget og ansøgt støtte

6. CV for kunstnere der søges om støtte til (kun PDF)

7. Snyks logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades her.

For at ansøgningen behandles, skal den indeholde udfyldt online ansøgningsformular inklusive bilag. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling.