Komponistaftaler

  • ons 7/12 2016
    Statens Kunstfond slår puljerne for bestillingsværker og huskomponistaftaler sammen under en ny pulje for komponistaftaler. Den nye ordning skal sikre større fleksibilitet og tiltrække et mere mangfoldigt ansøgerfelt.