dansk musikliv

  • tor 15/12 2016
    Statens Kunstfond har udpeget 18 regionale spillesteder, uddelt sin årlige honorarstøtte til koncertarrangører samt bevilget støtte til nye værker. Fonden ønsker i fremtiden at udbrede kendskabet til sin bestillingsværksordning for at styrke mangfoldigheden blandt de komponister, værker og musikalske genrer, der støttes.
  • tor 15/4 2010
    Statens Kunstråd har engageret Rambøll Management Consulting til at udarbejde en omfattende analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv.