Gennem fælles oplæg, paneldebatter og diskussionsgrupper har konferencen til formål at udvikle og dele erfaringer med praktiske værktøjer, der netop kan være med til at skubbe til ubalancen mellem kønnene på musikuddannelserne. 

Konferencen er henvendt til studerende, undervisere og ledere ved musikuddannelserne i Norden og de baltiske lande, andre interesserede er dog også velkommen til at tilmelde sig.

Som en del af et flerårigt GENUS-projekt fokuserer konferencen i år på før-konservatorie niveau, dvs. musikskoler, MGK-kurser og andre konservatorieforberende kurser. 

Konferencen afvikles online af det Jyske Musikkonservatorium og er arrangeret i samarbejde med Musikkonservatoriet i Malmø, Sverige og ved universitetet i Agder, Kristiansand, Norge.

Snyk har rådgivet om konferencens format og udformning.

Praktisk:

Tilmelding: www.conferencegenus.com

Sted: Online via Zoom (Zoomlink vil blive offentliggjort på konferencens hjemmeside og Facebook event.)

Tid: Mandag d. 1. - tirsdag d. 2. marts, kl. 10:00-16:00, 2021

Deltagelse er gratis

Uddybende information: Se detaljeret info om indhold, oplægsholdere, tidsplan osv. her.