Du bliver først og fremmest ansvarlig for festivalproduktionen. Dine vigtigste opgaver er at planlægge og koordinere i tiden op til festivalen, samt at afvikle festivalen, når den finder sted. Stillingen løber fra 1. juni 2019 (eller efter aftale) til 1. december 2019. Festivalen finder sted fra den 1. -9. november. 

Du skal være god til at danne dig overblik - også over mange forskellige typer opgaver. Du må meget gerne elske logistik og sirlige excel-ark – og så skal du være dygtig til at kommunikere opgaverne ud og uddelegere. Du bliver nemlig knudepunktet for både frivillige, teknikere, musikere og samarbejdspartnere. 

Dine arbejdsopgaver kommer i høj grad også til at have praktisk karaktér: Du skal indhente tekniske riders, indhente tilbud på indleje af gear mv., booke transport og ophold, hverve frivillige og koordinere deres opgaver, lave afviklingsplaner, bestille catering, sørge for lokaltransport samt koordinere billet- og barsalg. Og alt mulig andet, for den gode producent er både blæksprutte, planlægger og brandslukker. Under festivalen vil du være manden/kvinden “på gulvet”.

Vi lægger i særlig grad vægt på, at:

  • du arbejder selvstændigt og detaljeorienteret
  • du har overblik og gode koordinerings- og uddeligeringsevner
  • du har erfaring med produktion
  • du har erfaring med afvikling af events og ikke er bange for at tage fat 
  • du har kort vej fra tanke til handling

I hverdagen vil du, ligesom dine andre kollegaer, også løbende tage del i kontorrelaterede opgaver af praktisk karakter.

Du bliver en del af et kontor med fem ansatte. Fagligheden, ambitionsniveauet og engagementet på kontoret er højt og dedikationen til vores job ligeså. Midt mellem alle ambitionerne, kan vi også lide at hygge os, og tonen på kontoret er både uformel og venskabelig.

G((o))ng Tomorrow 

G((o))ng Tomorrow forener musiske, sceniske, litterære, kunstneriske og filmiske værker på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter. Vores mission er at gøre den ny og eksperimenterende musik tilgængelig for et bredere publikum gennem strategisk udvalgte samarbejdspartnere og solid mediedækning.