November 2020 blev Fonden ALICE tildelt en bevilling på 700.000 kr af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik – en bevilling som sikrede, at festivalen kunne leve videre i nye rammer. Nu er et hold bestående af ny kunstnerisk leder, Andreas Korsgaard, og kommunikationsansvarlig, Anna Ullman, i gang med at realisere 2021-udgaven af G((o))ng Tomorrow.

Med årelang erfaring som booker for Jazzhouse og ALICE har Andreas Korsgaard et stort overblik over de eksperimenterende og genrekrydsende musikmiljøer. Ligeledes har han praktisk festivalforståelse som medarrangør af den elektroniske Odense-festival PHONO. 

Han ser frem til at videreudvikle den skarpe kuratering og intensivere det fokus på musikkens sociale dimensioner, der har resulteret i stor publikumsfremgang de seneste år. 

"G((o))ng Tomorrow har i sine forskellige inkarnationer formået at markere sig som debatskabende og samfundsengageret festival, der har styrket den eksperimenterende samtidsmusik, nået nye publikumsgrupper og udviklet mere udadvendte formidlingsgreb. Det vil også fremover være de bærende elementer,” siger Andreas Korsgaard. 

Andreas Korsgaard røber desuden, at årets G((o))ng Tomorrow vil fremhæve festen i festivalen under et overordnet tema om ‘social lytning’. 

”Festen er tiltrængt post-pandemisk eufori. Men G((o))ng Tomorrow 2021 vil også udforske festen som et utopisk rum – et sted for fælles sansning og opbygning af endnu ukendte verdener. At lytte er en social, aktiv eller ligefrem aktivistisk handling,” siger Andreas Korsgaard.

Programmet for G((o))ng Tomorrow 2021 offentliggøres i juli.