Bang on a Can residency

Frist 9. januar

New Yorker-komponistkollektivet Bang on a Can, Statens Kunstfond og Snyk tilbyder en dansk komponist eller musiker tre ugers residency på Bang on a Cans sommerfestival i Massachusetts fra den 9.-29- juli 2018. Legatet inkluderer transport, kost og logi samt undervisning.

Statens Kunstfond: Komponistaftaler 

Frist 15. januar

Komponistaftaler af kortere eller længere varighed. Det kan være: Bestillingsværker, huskomponistaftaler, residencies og andre forpligtende samarbejder mellem musikaktører og danske komponister inden for alle former for musik. Statens Kunstfond yder tilskud til komponisternes honorar.

Axel Borup-Jørgensen Prisen og FIGURA Ensemble: Komponistkonkurrence

Frist 21. januar

Har du lyst til at komponere musik til FIGURA Ensemble og deltage i en workshop, hvor musikken afprøves, og du får konstruktivt feedback til dit videre musikalske arbejde? Axel Borup-Jørgensen Prisen og FIGURA Ensemble inviterer til komponistworkshop og konkurrence.

Kunsten som megafon for de ufortalte historier

Frist 25. januar

Københavns Musikteater og Dansk Komponistforening inviterer komponister, scenekunstaktører og andre kunstnere til at pitche en idé til et scenekunstnerisk udviklingsprojekt om samskabelse med udvalgte borgergrupper. De udvalgte projekter vil få tildelt en mentor. Forløbet afsluttes med en offentlig visning.

DJBFA's Legatpulje

Frist 1. februar kl. 12.00

Der kan ansøges om arbejdslegater og projektlegater til skabende kræfter inden for musik i DJBFA's legatpulje. Der tilstræbes diversitet, og den faglige kvalitet er afgørende.

IAC: OPEN CALL

Frist 1. februar

Inter Arts Center (IAC) på Lunds Universitet opfordrer alle professionnelle kunstnere, forskere og institutioner som arbejder med  researchbaseret, eksperimenterende og interdisciplinær kunst at ansøge om at realisere et projekt på IAC og blive en del af et interdiciplinært miljø og netværk.

Nordisk Kulturfond 

Frist 1. februar kl. 23.59

Nordisk Kulturfond støtter projekter, der bidrager til et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. Nordisk relevans og samarbejde skal være en grundpræmis i projektet.

SNYK: International Transportstøtte

Frist 1. februar kl. 23.59

SNYK yder økonomisk tilskud til international musikformidling inden for SNYK’s genreområder, dvs. den nye kompositionsmusik, eksperimenterende musik og den performance- og installationsbaserede lydkunst.