Snyk indgik i 2017 en fireårig rammeaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (PSU). Snyks strategi for 2017-2020 er udformet på baggrund af denne aftale.

Læs Snyks rammeaftale og strategi for 2017-2020.