SNYKs Transportstøtte- og ISCM-udvalg (TRIM)

Udvalgets sammensætning
SNYKs Transportstøtte og ISCM-udvalg (TRIM) er sammensat af tre personer. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i SNYK kan ikke udpeges. De tre medlemmer indstilles af SNYKs bestyrelse, der udpeger medlemmer for tre år ad gangen.

Hvert år 1. januar afgår én af de siddende i udvalget og en ny indstilles, således at der er rullerende, årlig udskiftning i en cyklus på tre år.

Indstillingen til TRIM forelægges bestyrelsen på kalenderårets sidste bestyrelsesmøde.

Udvalget sammensættes, så hhv. udøver-, komponist- og arrangørsiden er repræsenteret. Desuden tilgodeses en genremæssig bredde indenfor ny kompositionsmusik og nutidig eksperimenterende musik.

For udvalget gælder almindelige regler for habilitet.

SNYKs leder er sekretær for udvalget.

Udvalget skal varetage
•Behandling af ansøgninger til den internationale transportstøtte, som SNYK forvalter
•Udvælgelse af værker til ISCM World Music Days, efter de til enhver tid gældende retningslinier herfor, udfærdiget af ISCM
•Sekretariatet kan efter behov inddrage TRIM i SNYKs øvrige virke

Sagsbehandling
SNYKs sekretariat sagsbehandler ansøgninger til den internationale transportstøtte og udøver sagsforbedelse i forbindelse med ISCM World Music Days, og sørger for praktisk koordination og rapportering i forbindelse med udvalgsarbejdet.

Udvalgets medlemmer:

Bette Thomas

Kulturchef på Det Kongelige Bibliotek, hvor hun var musikproducent indtil juni 2013. Har udover sit arbejde på Det Kongelige Bibliotek lang erfaring med ny musik gennem sit virke på DR P2 og for Dansk Musik Tidsskrift med videre. 

Bolette Roed

Blokfløjtenist med speciale i tidlig musik, ny musik og folkemusik. 

Bolette har en bred kammermusikalsk virksomhed og kan opleves i de unikke ensembler Alpha (blokfløjte, saxofon, slagtøj), Gáman (blokfløjte, violin, accordeon), Lune Rousse (blokfløjte, bratch, sang, slagtøj) og Concert Pastoral (blokfløjte og galoubet & tambourin).

Bolette underviser siden 2009 på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Bolette var nomineret til Nordisk Råds Musikpris i 2011

 

Line Tjørnhøj, Komponist

Komponist - Lyd og Installations Kunstner med forkærlighed for Opera og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Executive Director for AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere

Artistic Director for coOPERAtion - et internationalt udviklingsværksted for Kammeropera