Vi støtter, rådgiver og samarbejder med aktører inden for Snyks område. Vi skaber nye netværk, arrangerer koncerter, talks, seminarer og konferencer.

Du kan læse om vores projekter her på hjemmesiden under 'Nyheder' samt under 'Seneste projekter', som du finder til højre på vores forside.

Snyk styrker og udvikler musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet sammen med de tre øvrige genreorganisationer i Danmark: JazzDanmark, som varetager jazzmusik og ROSA, som varetager rockmusik samt Tempi, som varetager verdensmusik og folkemusik.

Optimale vilkår for musikken

Snyk er et netværksbaseret musikalsk og dynamisk kraftcenter, som skaber optimale vilkår for, at den ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik, klassisk musik og lydkunst fortsat kan opfylde og udvikle sine roller som bærende kulturfaktorer og derigennem berige dansk kulturliv og dets synlighed i ind- og udland.

Vi arbejder for, at flere og flere hvert år stifter bekendtskab med enten ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik, klassisk musik og lydkunst, således at flere mennesker får glæde af den - både i Danmark og af danske musikeksperimenter og lydkunstværker i udlandet.

Rådgivning og støtte

Er du komponist, lydkunstner, koncertarrangør eller musiker, kan du få råd og vejledning samt søge økonomisk støtte til international transport hos os.

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde af rådgivning, og hvordan du søger om transportstøtte her.

Værkdatabase

Mangler du info om specifikke værker? I Snyks værkdatabase kan du søge i danske komponisters værker. De tidligste er fra sidst i 1930’erne, og værkdatabasen er opdateret frem til 2010.

Fra 2010 ophørte Snyk med at opdatere Værkdatabasen. Det er derfor ikke længere muligt selv at registrere nye værker. Hvis du ønsker at søge på nyere værker kan du prøve på Edition·S eller Edition Wilhelm Hansen.