Dispensation for kravet om entré 

Under normale omstændigheder er det et krav for at kunne modtage transportstøtte, at der er blevet taget entré til den koncert, som man søger om støtte til. Grundet COVID-19 gives der dispensation for dette krav. Dispensationen for kravet trådte for første gang i kraft i maj 2020 og fortsatte året ud, men forlænges nu da dispensationen fortsat findes aktuel grundet nuværende restriktioner.

Det betyder, at det nu er muligt at søge om transportstøtte til koncerter, hvor der ikke er blevet taget entré, f.eks. en koncert, som er blevet streamet online, dog skal der stadig være offentlig adgang til koncerten og samtlige optrædende musikere skal modtage minimumstarif for koncerten.
 
Adgang til live-stream-koncerter betragtes som at have offentlig adgang, hvis alle har haft mulighed for at købe sig adgang eller hvis koncerten er gratis og ikke afgrænset på anden vis. Dette følger den almindelige praksis ved fysiske koncerter.

 

Den Nationale Transportstøtteordning 

Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer. JazzDanmark administrerer ordningen på vegne af Statens Kunstfond. 

Krav: Der skal bl.a. være tarifmæssig betaling for koncerterne, være offentlig adgang, være minimum 25 km mellem ansøgers bopæl og koncertsted og musikken, der spilles, skal overvejende være original. Lever dit orkester op til kravene og søger du indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud.

Ansøgningsperiode: Du søger national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted - nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 20. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i april måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. maj til 20. maj.  

Mere information om national transportstøtte og link til ansøgning: Du kan læse mere om ordningen og ansøge direkte her. Det er også her du kan få et overblik over alle kravene, samt se de satser, der udbetales efter.