Temadag om en komponistrolle under forandring

Lørdag den 17. september mellem kl. 13 og 17.45 lægger Den Sorte Diamant hus til arrangementet Komponister på scenen, der med både indvielsen af et installationsværk, en koncert og et seminar kaster lys på komponistens forandrede rolle i samtidens kunstmusik.

Af: Mads Emil Dreyer

Måske mere end nogensinde før finder der i disse år en redefinering af den traditionelle komponistrolle sted. Tendenserne peger mod en anden type komponist, der ikke blot leverer færdige partiturer til musikerne, men også selv tager aktiv del i opførelsen af sin musik. Dette udfordrer den gængse rollefordeling mellem komponist og musiker og spiller samtidig væsentligt ind på komponistens arbejdsproces, opførelsespraksisser og – helt overordnet set – samtidsmusikkens kunstneriske udtryk. Temadagen vil på forskellig vis indramme en række centrale aspekter ved denne udvikling.

Koncert og indvielse af installation

Arrangementet lægger fra land med indvielsen af Simon Steen-Andersens værk Run Time Error (2009/16), der fremover vil være at finde i Den Sorte Diamant som en fast installation. Run Time Error er en sted-specifik audiovisuel performance, hvori Steen-Andersen med to computer-joystick spiller på præeksisterende lyd- og videooptagelser af ham selv, der med mikrofoner i hænderne trommer og skraber sig vej rundt i den bygning, hvor opførelsen også finder sted. På den måde mixer komponisten som en dukkefører sit eget filmede jeg igennem de lokaler og interieur, der både bliver til værkets visuelle ramme og dets brogede instrumentarium. Ved indvielsen opfører Simon Steen-Andersen selv en ny version af værket.


Uddrag fra en ældre version af Simon Steen-Andersens Run Time Error.

Kl. 14 er der koncert med tre uropførelser af værker bestilt til lejligheden af komponisterne Louise Alenius, Krishve og Juliana Hodkinson.
Alenius beskæftiger sig i værket Rouge med forholdet mellem komponist og musiker, Krishve (Kristian Hverring) bruger i sit værk FLOD kassettebåndoptagelser af stemmer, som han ved opførelsen lader spille sammen med live-optagelser af åndedræt. Til sidst opfører Juliana Hodkinson det performative installationsværk Nothing Breaking the Losing of No Little Piece, der bliver til via små objekter og udspændte strenge foran og sammen med publikum.

Fem oplæg om bl.a. amatørisme, den performative komponist og absolut frihed

Efter en halv times pause påbegyndes kl. 15.30 arrangementets anden halvdel; et seminar, hvor fem oplægsholdere på forskellig vis tager dagens emne under behandling. Under overskriften Om autentisk amatørisme og professionel pinlighed vil projektforsker ved Det Kongelige Bibliotek Sanne Krogh Groth præsentere tidens skiftende komponistpraksisser, der af den irske komponist Jennifer Walshe er blevet betegnet som The New Discipline. Ud fra et nærmere blik på værker af Juliana Hodkinson, Niels Rønsholdt og Simon Steen-Andersen analyserer Krogh Groth på den ambivalens, der opstår i sammenstødet mellem på den ene side værkernes udfordring af det romantiske geni-begreb og på den anden side institutionens, receptionens og iscenesættelsens stadige bekræftelse af netop denne idé om komponisten som den ophøjede afsender.
Herefter vil kulturskribent m.m. Torben Sangild kigge nærmere på spørgsmålet om, hvorvidt vi som publikum kommer tættere på det skabende subjekt, når komponisten selv går på scenen, og udfra dette vil han diskutere forholdet mellem subjekt, værk, person og persona.

Den svenske musiker og forsker Henrik Frisks oplæg Hell is full of musical amateurs, but so is heaven tager udgangspunkt i den udvikling, der blev sat i gang hos Frisk selv, da han gjorde op med ambitionen om som musiker at leve op til de forestillinger om nødvendigheden af teknisk ekvilibrisme og præcision, som er vidt dominerende faktorer i den vestlige kunstmusik. I hvilke musikalske retninger dette opgør kan føre til vil Frisk eksemplificere med den britiske musiker og komponist Gavin Bryars orkester Portsmouth Symphonia, der udmærkede sig ved at bestå af musikere uden eller med meget begrænset musikalsk træning.


Det uskolede orkester Portmouth Symphonia spiller sig igennem Beethovens 5. symfoni.

Herpå vil den norske komponist Trond Reinholdtsen præsentere sit enmandsprojekt Den Norske Opra – et operahus som Reinholdtsen grundlagde i 2009 og som han kva sin blækspruttefunktion som bl.a. operadirektør, komponist, instruktør, hovedrolleindehaver, scenograf og rengøringsansvarlig har den fuldstændige kontrol over og derfor også den absolutte kunstneriske frihed til at gøre med, hvad han vil. Som afslutning på seminaret vil kurator og producent Arnbjörg Maria Danielsen gå ind i det helt centrale spørgsmål om, hvordan komponister arbejder med konstant at genforhandle de kunstneriske spilleregler i deres søgen efter nye musikalske veje og kritiske sprog.

Komponister på scenen
Lørdag d. 17. september 2016, kl. 13-17.45
Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, København
40 kr. (der er gratis adgang til seminaret)
Læs mere