Statens Kunstfonds seks legatudvalg er udpeget

Fra 1. januar er der nye ansigter at finde i legatudvalgene i Statens Kunstfond.  Legatudvalget for Musik tæller bl.a. komponisterne Anders Brødsgaard og Line Tjørnhøj samt den elektroniske komponist og dj Mike Sheridan.

Af Mie Petri Lind

Kulturminister Bertel Haarder har offentliggjort udpegningerne til de seks nye legatudvalg, som tiltræder i Statens Kunstfond fra 1. januar 2016. På musikområdet har han beskikket følgende medlemmer til fondens legatudvalg for de næste fire år:

  • Kristina Holgersen (formand), komponist og sangskriver, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
  • Anders Brødsgaard, komponist, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
  • Mike Sheridan, komponist og DJ, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
  • Line Tjørnhøj, komponist, udpeget af kulturministeren
  • Mads Bærentzen, jazzpianist, udpeget af kulturministeren

Legatudvalgenes primære opgave er at tildele arbejdslegater til kunstnere inden for de enkelte kunstarter. På musikområdet uddeler legatudvalget også normalt honorarer til komponister for konkrete musikværker, som bliver bestilt af bl.a. orkestre og teatre mv.

Gitte Ørskou genudpeges som bestyrelsesformand for Statens Kunstfond

Foruden legatudvalgene er også bestyrelsesformanden for Statens Kunstfond udpeget. Museumsdirektør Gitte Ørskou (KUNSTEN i Aalborg) vil fortsætte med at stå i spidsen for bestyrelsen i de næste to år.

Bertel Haarder udtaler i den forbindelse:
”Siden den nye Statens Kunstfond så dagens lys i 2014, har Gitte Ørskou haft en sikker hånd som formand for fondens bestyrelse. Jeg har derfor ikke været et sekund i tvivl om, at hun vil være den rette på posten også i de næste to år. Jeg ser også meget frem til at følge de nye legatudvalg i de kommende fire år. Og så vil jeg gerne takke udvalgsmedlemmerne for den vigtige indsats, som de i perioden vil komme til at yde for dansk kunst!” 


Gitte Ørskov fortsætter som bestyrelsesformand i Statens Kunstfond.

Den genvalgte formand glæder sig til at fortsætte arbejde og fortæller:
”Jeg glæder mig meget til at fortsætte arbejdet i Statens Kunstfond. Fra 1. januar får vi 24 nye medlemmer ind i Statens Kunstfond, fordelt på de seks legatudvalg. Der er ingen tvivl om, at der i de nye legatudvalg er en stærk faglig tyngde og indsigt. I Statens Kunstfond løser vi en vigtig samfundsopgave, når vi fordeler kunststøtten. Der er brug for, at vi i Danmark fortsat tør investere i kunstnerisk talent og i udviklingen af kunsten – og samtidig skal vi sørge for, at borgere i hele landet kan møde og opleve kunst af højeste kvalitet. Med de nye udvalg i Statens Kunstfond står vi godt rustet til at løse den opgave.”

Fakta om Statens Kunstfond

Det overordnede formål med Statens Kunstfond er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Fonden består af 12 udvalg, en bestyrelse og et repræsentantskab. Medlemmerne af de 12 udvalg er udpeget af henholdsvis kulturministeren og fondens repræsentantskab. Alle udvalg beskikkes for en fireårig periode. 1. januar 2016 udskiftes medlemmerne af de 6 legatudvalg, mens medlemmerne af de nuværende projektstøtteudvalg, som tiltrådte 1. januar 2014, først udskiftes ved udgangen af 2017. Kulturministeren udpeger formændene til de enkelte udvalg. Til formandsposten i legatudvalgene skal kulturministeren dog vælge en formand blandt de medlemmer, som er udpeget af repræsentantskabet. Bestyrelsen består af formændene for de 12 udvalg. Kulturministeren udpeger en bestyrelsesformand blandt de 12 udvalgsformænd.

Læs mere