Søg penge hos Nordisk Kulturfond

Søg støtte gennem Nordisk Kulturfond. Næste ansøgningsfrist er den 1. september, hvor man kan søge om projekttilskud på både op til 100.000 DKK og 500.000 DKK.
Beslutningsdatoen er 1. december for ansøgte beløb over 100.000 DKK, mens beslutningsdatoen er 5. november for ansøgte beløb til og med 100.000 DKK. Husk, at dit projekt først må begynde efter den pågældende beslutningsdato.

Se detaljer og alle ansøgningsfrister her.

Minimum tre nordiske lande skal medvirke som deltagere, arrangører eller som tema. Nordisk Kulturfond ser frem til at modtage din ansøgning via www.nordiskkulturfond.org

Nordisk Kulturfond ønsker især at fremme kulturprojekter som målretter sig mod fem såkaldte satsningsområder:

  • Aktiviteter for og med børn og unge
  • Aktiviteter, der bidrager til at øge nabolandssprogforståelsen herunder bidrager til øget kendskab til forskellige sprog i Norden som kulturbærere
  • Aktiviteter, der fremmer nye nordboeres deltagelse i det nordiske kultursamarbejde
  • Aktiviteter i tyndt befolkede områder i Norden
  • Aktiviteter, der fremmer samarbejdet mellem Vestnorden (Færøerne, Island og Grønland) og det øvrige NordenOBS: Fonden får ny adresse

I juli holder Fonden sommerferie og flytter til nye lokaler sammen med Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

Fra 26. juli 2010 bliver vores adresse:

Nordisk Kulturfond, Ved Stranden 18, 1061 København K.