Publikumsudvikling i arbejdet med ny musik

Nordic Music Days 2010 er 9. september kl. 9-17 vært for en international konference om ”Publikumsudvikling i arbejdet med ny musik”. En lang række aktører er inviteret til bred debat af emnet.

Ny musik anno 2010 dækker over mange forskellige musikalske udtryk, der ofte går på tværs af genrer. Gennem de senere år er det blevet mere og mere tydeligt, at det sammensatte, mangefarvede musikfelt kræver en ny form for publikumsarbejde, hvor en systematisk bevidsthed om, hvem publikum er, er med til at forme indholdet i koncerter og arrangementer og i måden at kommunikere på.

For at belyse de mange forskellige dele, som publikumsudvikling som felt omfatter, har arrangørerne inviteret nogle af Europas mest erfarne ensembler og kulturinstitutioner til at præsentere eksempler fra deres arbejde med publikumsudvikling. Emnerne vil mere specifikt være læring og deltagelse, nye koncertformer og kommunikation og markedsføring. Konferencen indledes med et oplæg ved Mary Miller, direktør og CEO for Stavanger 2008.

Udover de ovennævnte præsentationer består konferencen også af gruppediskussioner med forskellige temaer, ledet af oplægsholderne. Oplæg ved: London Sinfonietta, Huddersfield Contemporary Music Festival, Ohrenstrand.net Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, RANK Göteborg, Oorsmeer International Music Festival for Children og European Composers Forum.

Hvad er ”Publikumsudvikling”?

Begrebet ”publikumsudvikling” har sin oprindelse i England, hvor det er en anerkendt tilgang til den udfordring, kulturaktører oplever ifht. at skabe langsigtede relationer til forskellige publikumsgrupper. Det dækker over forskellige måder, hvorpå man kan arbejde med publikum: det kan være  uddannelsesmæssige tiltag rettet mod børn og unge, nye måder at engagere et eksisterende publikum på eller strategier til at tiltrække nye publikumsgrupper.

Det handler ikke blot om markedsføring og om at få solgt flere stole i salen, men i højere grad om formidling og om at integrere kommunikation og produktion. Målet er at skabe langsigtede relationer til publikum, vække nysgerrighed og interesse for det, man laver, så publikum vender tilbage, spreder budskabet og engagerer sig på forskellige måder.

Du er velkommen til at kontakte Nordic Music Days for flere informationer.

Nordic Music Days 2010
c/o Dansk Komponistforening
Gråbrødre Torv 16,1. sal
1154 København K

Danmark

Telefon (+45) 33 13 54 05

NORDIC MUSIC DAYS 2010 – CONFERENCE PROGRAMME

08.30-09.00: Registering, coffee

09.00-09.15: Welcome

09.15-10.00: The Wider Picture: New music for the concert hall and beyond by Mary Miller, director and CEO,

Stavanger 2008

10.00-10.15: Framing the presentations by Heather Maitland, moderator

10.15-11.15: Best practice-presentations: New concert forms, marketing and communication

• Artists in Motion by Sven Rånlund, RANK, Gothenburg

• Ohrenstrand.net by Thomas Bruns, Berlin

• Huddersfield Contemporary Music Festival by Sheralyn Bonner

11.15-11.30: Coffee break

11.30-11.45: Framing the presentations by Heather Maitland, moderator

11.45-12.45: Best practice-presentations: Learning and participation

• LS Collective by Amy Majumdar, London Sinfonietta

• Zukunft@Bphil by Annika Schmitz, Elbphilharmonie, Hamburg

• Oorsmeer - International Music Festival for children by Wouter van Looy

12.45-13.45: Lunch

13.45-14.15: Building the Composers’ Factory by European Composers’ Forum

14.15-15.45: Group discussions led by the morning's speakers

A) Art and Integration – Young people as concert programmers and producers Moderator

Andrew Burke and Amy Majumbar

The work of London Sinfonietta is refreshed and revitalised by putting responsibility for

programming and production in the hands of young people

B) Combining the different aspects of audience engagement within an art

institution Moderator Annika Schmitz

C) Building the Composer’s Factory Moderator: Niels Rosing-Schow, European Composers’

Forum (ECF)

The Composers’ Factory is a new initiative of ECF, which aims to bring together and develop

good practice amongst the various individuals and organisations working on creating new music

in schools. This group discussion will follow up on the presentation by ECF briefly outlining the

philosophy behind the idea and some of the specific practical steps which are envisaged. You

will be invited to consider how best you think that this might work and what part you might like to

play in it.

D) Should we approach Children’s Concerts as education? Moderator: Wouter van Looy

With certain evidence concerts for young audiences are easily categorized as educational.

Educational institutions often produce them; concert halls leave the programming of children’s

concerts to their educational department. As a result we often see second class musicians

playing or singing for young audiences. Slowly a tendency appears to treat children’s concerts

as artistic full. New forms are developed setting artistic goals in order to search for a noneducational

confrontation of children with all forms of music. In this round table discussion we

question the possibilities and traps for a future development of children’s concerts.

E) "Arranging for Explorers - audience development in the era of the open minded nonbelievers"

Moderator: Sven Rånlund

A few, loyal enthusiasts are often seen as the core audience for concerts with new music. But how can we as free promoters also address a broader crowd of curious, kick seeking, social minded explorers? This group discussion will focus on methods and practical experiences of communication with the majority of the audience who, among other genres, like new music. An opportunity to share do’s and don’ts of promoting.

F) New Concert forms Moderator: Thomas Bruns

G) Communication and marketing Moderators: Sheralyn Bonner and Graham McKenzie

15.45-16.00: Coffee break

16.00-17.00: Round up

18.00-01.00: Nordic Music Days 2010 at Københavns Musikteater

Konferencen foregår på Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 Kbh. K. Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 20 august på http://nordicmusicdays2010.org