Open call: Lydkunstværk til Ofelia Plads

Foreningen Ofelia Plads, Umage og Dansk Komponist Forening inviterer kunstnere, som arbejder eksperimenterende med lyd, til at indsende idéer til et lydkunstværk til Ofelia Plads i København. Deadline er 20. april.

Af Marie Braad Larsen

Foreningen Ofelia Plads, Umage og Dansk Komponistforening inviterer kunstnere, der i deres værker arbejder eksperimenterende med lyd, til at indsende idéer til et lydkunstværk til Københavns nye byrum, Ofelia Plads. For deltage i konkurrencen skal du indsende idéer til et værk, der både udfolder sig som en fysisk installation på stedet og som har et lydligt element. Værket skabes specifikt til Ofelia Plads og vil være midlertidigt. Værket vil blive opført på pladsen i efteråret 2017.

Læs mere om konkurrencens specifikke krav og detaljer. Deadline for indsendelse af idé er 20. april 2017.

Stedsspecifikt og tværæstetisk

Det overordnede formål med det åbne call er at undersøge lydkunstens muligheder for at skabe alternative æstetiske oplevelser, som relaterer sig til Ofelia Plads særlige kulturelle og geografiske kontekst. Der ønskes idéer til et stedsspecifikt tværæstetisk kunstværk, der skal gå i dialog med Ofelia Plads’ både lydlige og visuelle identitet. Værket skal skabes specifikt til Ofelia Plads og vil være midlertidigt. Værket skal realiseres på pladsen i efteråret 2017.

Konkurrencen er for alle professionelle kunstnere, der eksperimenterer med korrespondancer mellem lydlige og visuelle elementer i kunsten. Kunstnere kan enten alene eller i samarbejde med en eller flere andre kunstnere indsende en idé til et værk, der både udfolder sig som en fysisk installation på stedet og har et lydligt element. Alle indsendte idéforslag bedømmes af en jury, der udvælger en idé, der efterfølgende realiseres som et bestillingsværk. Læs mere om juryen.

Ofelia Plads

Ofelia Plads er en bearbejdning af et af Københavns havns mest centrale historiske steder, Kvæsthusbroen. Pladsen, der åbnede i juni 2016, er formgivet af arkitekterne Lundgaard & Tranberg. Henover året danner pladsen ramme om et program, der henvender sig til stedets brede målgruppe og udnytter pladsens udfoldelsesmuligheder til både store events og mindre mere intime kulturoplevelser. Med en lydbaseret kunstinstallation skabt til pladsen vil Foreningen Ofelia Plads, Umage og Dansk Komponistforening realisere et tværæstetisk eksperiment, som skal bidrage til forankringen af Københavns nye byrum. Læs mere

Læs mere om de specifikke krav og detaljer angående konkurrencen.

Deadline for indsendelse af idé er 20. april 2017.