Nyt residency-program for danske komponister og lydkunstnere

Inter Arts Center og Dansk Komponist Forening udbyder et nyt residency-program på IAC i Malmø for danske komponister, der arbejder med eksperimenterende musik og lydkunst. Her kan kunstnere udvikle egne projekter med lyd som omdrejningspunkt og med udgangspunkt i de faciliteter, som IAC stiller til rådighed. Den første ansøgningsfrist er den 1. september 2016.

Af Mie Petri Lind

Fra 2016 udbyder Inter Arts Center (IAC) og Dansk Komponist Forening i samarbejde et nyt residency-program på IAC for danske komponister, der arbejder med eksperimenterende musik og lydkunst. Der er tale om et åbent residency, hvor kunstnere kan udvikle egne projekter med lyd som omdrejningspunkt og med udgangspunkt i de faciliteter, som IAC stiller til rådighed.  Der kan søges om ophold af mellem to uger og to måneders varighed, og der er ansøgningsfrist to gange om året. Foruden adgang til IACs faciliteter og teknisk bistand inkluderer opholdet rejsestøtte, logi i Malmö samt et produktionsbudget estimeret efter behov og opholdets længde. Foreningerne regner med at kunne tilbyde 2-4 residency-ophold om året. 

En tværfaglig platform

Inter Arts Center er en del af Lunds Universitet og blev etableret i 2011. Det har til huse på tredje og fjerde sal i den gamle Mazzetti Chokoladefabrik, der ligger i kvarteret Möllevången, ’Möllan’, i Malmø. Den tidligere fabriksbygning udgør i dag et levende kulturmiljø med spillested, café, kulturinstitutioner, uddannelsescentre m.m., der også afspejles i resten af kvarteret. Möllan, der tidligere var et fattigt arbejderkvarter, er i dag en mangefarvet bydel, der ikke mindst tiltrækker kulturaktører, og som rummer et stort udbud af caféer, butikker, restauranter og barer.  Formålet med IAC er at skabe en stærk tværfaglig platform for kunstnerisk forskning og eksperimenterende kunst. Med sine 1400 m2, der blandt andet inkluderer koncertsal, teatersal, udstillingsrum samt faciliteter til lyd- og videoredigering, tilbyder IAC på den ene side gode faciliteter til koncerter, udstillinger, filmvisninger, foredrag, performance, dans og teater, og på den anden side en optimal ramme for kunstnerisk forskning, udvikling af projekter, workshops, master classes, seminarer og konferencer.  Centret har mange forskellige brugere i løbet af en dag, heriblandt studerende, lærere og forskere fra Det Kunstneriske Fakultet og andre institutioner indenfor Lunds Universitet, men også professionelle, internationale kunstnere på kortere eller længere arbejdsophold. Foruden optimale rammer for eget kunstnerisk udviklingsarbejde giver et residency ved IAC således også adgang til kunstneriske og akademiske netværk på tværs af kunstarter og forskningsfelter.

Inter Arts Center rummer en række individuelle arbejdsrum til kunstnerisk arbejde og forskning, lydstudier, videoredigeringsrum, atelierer samt større rum til koncerter, udstillinger, forestillinger, seminarer m.m. foruden en café. Centret råder over noget af det bedste tekniske udstyr tilpasset eksperimenterende arbejde inden for musik, teater og kunst. Dette omfatter bl.a. audiovisuelt udstyr, mikrofoner, PA-systemer, kameraer, lys, mixere og videokonferencesystemer. Kunstnere tilknyttet IAC kan løbende få bistand fra centrets tekniske personale.   

Ansøgningsfrist to gange årligt

Komponister, der ønsker at søge ophold ved IAC, skal sende en ansøgning med beskrivelse af det projekt, de ønsker at arbejde med under opholdet. Foruden en beskrivelse af projektet med en uddybning af, hvordan netop de faciliteter, som IAC tilbyder, ønskes udnyttet og inddraget i arbejdet og undervejs i opholdet, skal ansøgningen indeholde en motivation for, hvorfor der søges om et residency ved IAC.  Det skal desuden angives, hvorvidt der søges om et kortere ophold (2-4 uger) eller længere ophold (5-8 uger). Ansøgningen vedlægges et cv, 2-3 eksempler på eksisterende værker samt et estimeret budget for projektet. 

Der kan ansøges to gange om året med deadline: 1. februar og 1. september.
Ansøgninger sendes til Christian Skovbjerg Jensen på mail christian.skovbjerg_jensen@iac.lu.se

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den enkelte projektidé og det ønskede ophold kan være med til at udvide og udvikle felterne ny musik såvel som lydbaseret kunst. Der vægtes altså kvalificerede forsøg på overskride og udfordre grænserne for, hvad vi normalt forbinder med ny musik og lydkunst.

For nærmere info om IAC og faciliteterne på stedet læs her eller kontakt Christian Skovbjerg Jensen på mail christian@iac.lu.se

For nærmere info om ansøgningsprocedure kontakt Sine Tofte Hannibal på sth@komponistforeningen.dk