Nye tiltag i DKF's puljer

Dansk Komponist Forening har besluttet at foretage to ændringer i uddelingen af midler fra foreningens to puljer: Komponistmidlerne og Produktionspuljen. Det betyder blandt andet, at produktionspuljen nu også åbner for, at du kan søge støtte til honorarer for bestillingsværker. Ansøgningsfrist til begge puljer er 1. marts.

Af Agnete Seerup

Forsøgsordning med bestillingshonorarer

I Produktionspuljen vil du i 2017 kunne søge støtte til bestillingshonorarer. Dette er foreløbig en forsøgsordning. Bestillingshonorarer skal søges af bestillere og skal, hvor der indgår andre produktionsomkostninger end bestillingshonoraret til komponisten, indgå som en udgiftspost i det samlede produktionsbudget. Støtte til bestillingshonorarer tildeles under forudsætning af, at der er indgået en aftale mellem bestilleren og komponisten. DKF opfordrer bestillere til at medfinansiere komponistens honorar.

Større puljer

Dansk Komponist Forenings arbejdslegater til komponister (puljen 'Komponistmidlerne') uddeles desuden fremover i beløb på minimum 20.000 kr., og der kan kun opnås ét arbejdslegat om året.

Næste ansøgningsfrist til begge puljer er 1. marts 2017.