Ny satsning støtter nordisk livemusik

Nordisk Kulturfond har lanceret en ny støtteordning. I 2017 skal den give spillesteder og festivaler mulighed for at arbejde fokuseret med nordisk livemusik og præsentere publikum for artister med internationalt potentiale.

Af Helene Buchhave Lind

Nordisk Kulturfond har netop lanceret det treårige program puls, der alene i 2017 vil uddele 3,5 mio. danske kroner til ca. 35 spillesteder og festivaler i hele Norden. Det helt centrale ved tiltaget er at fremme livemusikken som katalysator for et stærkere nordisk musikmarked. 

Livemusikkens unikke muligheder

Det nye program udspringer på baggrund af en idé om, at Norden rummer et stort, men uudnyttet potentiale - både som musikmarked, turnémarked og arbejdsmarked. Sammenlagt har de nordiske lande den 12. største økonomi i verden, og der findes flere ligheder mellem landene, eksempelvis når det gælder kunststøtte, arbejdsmarkedsstrukturer og kulturforbrug.
Tanken er, at livemusikken har fået en ny central betydning i en verden, hvor musik ellers streames digitalt. Det er her, man kan få de unikke musikoplevelser, og det er her, der for alvor sker en udvikling i markedet. Nordisk Kulturfond ønsker at støtte netværket mellem de nordiske scener, og finder det paradoksalt, at artister fra Norden sjældent spiller i andre nordiske lande. Det begrænsede kendskab til den nordiske musik landene imellem betyder, at man som artist skal slå igennem på internationale hitlister, før man slår igennem i Norden. Netop dét vil Nordisk Kulturfond med puls-programmet være med til at lave om på. 

Direktør for Nordisk Kulturfond Benny Marcel udtaler:

«Vores ambition er at skabe en naturlig strøm af artister mellem de nordiske lande og et stærkt netværk mellem de nordiske scener. Med puls vil vi inspirere og styrke koncertarrangørernes arbejde med kuratering af nordiske artister som en modvægt til den kommercielle tilgang til livemusikken. En tilgang, som er vigtig, men meget let bliver dominerende. puls-koncerterne skal give spillestederne og festivalerne mulighed for at bryde med både nationale og mentale grænser i en grænsetid og samle os omkring det åbne, pulserende og ambitiøse Norden.»

Et stærkere nordisk netværk

Nordisk Kulturfonds program puls skal således fungere som katalysator for et scene-netværk blandt nordiske artister og udbrede musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum. Støtten er målrettet koncertarrangørerne, der gennem kuratering af musikken kan hjælpe til med at få artisterne ud over rampen. Det åbner en mulighed for at vende det traditionelle blik på musikeksport og se på importen som en del af eksporten. Ved at støtte importen af musik fra andre nordiske lande via arrangørernes arbejde, kan der skabes et stærkere nordisk musikmarked. Til gavn for både spillesteder og festivaler, artister og publikum.

Puls er i 2017 finansieret med 2,5 mio danske kroner fra Nordisk Kulturfond og 1 mio. danske kroner fra Nordisk Ministerråd for Kultur. Nordisk Kulturfond har også vedtaget at øremærke midler til satsningen i 2018 og 2019.

Puls-programmet er udviklet i et samarbejde med nationale kulturstøtteorganer, de nationale liveorganisationer, musikeksportkontorer og i dialog med koncertarrangører i nordiske lande.

Du kan læse mere programmet og ansøge om støtte her.