New:Aud-projektet afsluttet med masser af bud på fremtidens koncertformer

Siden september 2012 har 47 musikorganisationer i 18 EU-lande arbejdet sammen om at udvikle fremtidens klassiske koncertform gennem det storstilede europæiske kulturprojekt, New Music:New Audiences. Resultatet af to års workshops, udveksling af idéer og afprøvning af nye koncertformer på tværs af landegrænser præsenteredes ved en stor afslutningskonference i Warszawa 26. og 27. september.

Af Mie Petri Lind

Europæiske musikensembler, orkestre, komponistforeninger og musikinformationscentre har i de forgangne to år i fællesskab forsøgt at finde svaret på et spørgsmål, som ikke mindst den nye klassiske kunstmusik stiller i disse år: ”Når flere og flere finder den traditionelle koncertform kedelig og fremmedartet – hvordan skal musikken da blive ved med at appellere til et publikum?”

Med projektet New Music:New Audiences – i daglig tale New:Aud - har 47 organisationer, som herhjemme tæller Dansk Komponist Forening, Athelas Sinfonietta og ensemblet SCENATET, forsøgt at finde svaret ved at eksperimentere med koncertformen: skal koncerter finde sted udenfor koncertsalen, være kortere og byde på mad og drikke? Skal musikerne droppe det fine tøj og gå mere i dialog med publikum og skal musikken i højere grad samarbejde med andre kunstformer såsom video eller endog graffiti?

I alt 31 europæiske musikensembler har deltaget, og har i to år samarbejdet ved diverse workshops om udvikling af ideer og koncepter til koncerter.

New:Auds resultater
I slutningen af september afholdtes den afsluttende konference på projektet, hvor viden og erfaring blev fremlagt.
På Dansk Komponist Forenings hjemmeside har projektleder Thomas Demidoff opsummeret nogle af det nyligt afsluttede projekts resultater under fem punkter:

Innovativt samarbejde. New:Aud opfandt en model for samarbejde om publikumsudvikling, nemlig at matche europæiske musikensembler med en fælles agenda. Musiskensembler med f. eks en interesse i at udvikle urbane koncerter for et ungt publikum blev samlet i én gruppe, ensembler der ville integrere koncerter med sociale medier i en anden gruppe, og grupperne mødtes derefter til workshops, hvor ensembleledere konkret hjalp hinanden med at udvikle koncertkoncepter. I alt afholdt NewAud 19 internationale workshops med deltagelse af ensembleledere, eksperter, publikumsforskere og samarbejdskonsulenter.

Koncerter. Resultatet af New:Auds workshops blev en stribe koncerter som afprøvede nye former for møder mellem publikum og musik. I alt blev 62 koncerter afholdt, bl.a. London Sinfonietta's eksperiment med at invitere publikum til at komponere med ved hjælp af Twitter, det polske Kwartludiums banebrydende børnekoncerter, hvor forskellige kombinationer af musik og leg blev testet over flere koncerter, det hæderkronede østrigske ensemble Klangforum Wien forsøgte sig med diskotekskoncerter, i Letland har Sinfonietta Riga skabt et nyt værk til opførelse i en lufthavn og herhjemme har ensemblet SCENATET arrangeret ”concert walks” i parker og i gader og på stræder.

Viden. De 62 koncerter har givet en afgørende erfaring og viden om koncertformer og deres appel til et moderne publikum. For eksempel viden om hvordan man bedst programsætter nu kunstmusik for teenagere, eller hvordan man skræddersyr en koncertsituation til et bestemt stykke krævende musik. Erfaringen har været uvurderlig for musikensemblerne, og den viden der er høstet bliver ikke glemt.

Netværk. For mange deltagere har optagelsen i netværket været en af de stærkeste gevinster i sig selv. Det skyldes at ny musik ofte dyrkes i små isolerede lommer spredt på det Europæiske kontinent. Et tysk avantgardeensemble eller en hollandsk komponistforening kan nogle gange godt føle, at de er alene i hele verden! At deltage i et aktivt samarbejde med europæiske ligesindede har givet mange af New:Auds deltagere et konkret løft i form af samarbejdsaftaler, råd og erfaring, inspiration og motivation.

En fremtid for ny musik. Først og sidst har New:Auds vigtigste bedrift dog været arbejdet for at udvikle de platforme, hvorpå ny musik i fremtiden skal møde sit publikum. Når dette arbejde er så vigtigt, er det fordi kompositionsmusikken i disse år støt og roligt mister sin fordums privilegerede status. For ikke så længe siden kunne partiturmusik generelt tage publikum for givet fordi almen dannelse fik mennesker til at opsøge traditionelle koncertsale. Men denne dannelse er ved at smuldre, og hvis ikke der opfindes nye rammer, hvor mennesker kan møde ny musik vil verden snart være en kunstart mindre.

Læs hele artiklen her.

Idékatalog
Erfaringer og viden vil blive samlet i et idékatalog af den engelske forsker indenfor publikumsudvikling, Heather Maitland, som har fulgt hele afviklingen af projektet.

Idekataloget vil være opbygget efter de temaer, som har været centrale for New:Aud projektet: hvordan laver man koncerter for børn og unge?, Hvordan kan levende musik indgå i blanding med andre kunstarter?, hvordan inddrages publikum i koncertoplevelsen?, hvordan tackler man udfordringen ved at spille i usædvanlige, alternative koncertsteder?, hvordan kan sociale medier bruges til at indramme koncertoplevelsen?, m.fl.

Idekataloget offentliggøres inden udgangen af 2014 og stilles til rådighed for et samlet kulturliv i EU, da stort set alle kunstneriske udtryksformer efterlyser nye måder at komme i kontakt med fremtidens kulturpublikum.