Musikhandlingsplan for samarbejde og helhedstænkning

Kulturminister Uffe Elbæk afslørede torsdag den 9. februar det i spænding ventede udspil til musikhandlingsplanen for de næste fire år. Den lover et løft på 9 mio. kr. årligt til musiklivet i forhold til den tidligere handlingsplan. Under overskriften ”Én musikscene – mange genrer” lyder visionen på tværgående samarbejder og helhedstænkning i talentpleje og musikundervisning.

Planen indeholder syv punkter, hvor musikken skal styrkes, og det sker med et tilskudsløft til 135,5 mio. kr. fra de seneste fire års 100 mio. kr.

De syv punkter er

  • den rytmiske musik
  • den genreoverskridende kunstneriske produktion
  • publikumsudvikling og kulturel mangfoldighed
  • talentudvikling
  • musikundervisning i folkeskolen
  • musikeksport
  • musik i medierne

Planen bærer gennemgående præg af et ønske om at styrke den nyskabende og eksperimenterende musik. De regionale spillesteder er prioriteret med 7 mio. kr., som skal give bedre vilkår for vækstlaget og de smalle genrer. Der er desuden afsat 1 mio. kr. til ”de kunstnerisk mest interessante rytmiske musikskabere”.

Den kunstneriske udviklingsvirksomhed får et særligt fokus på samarbejde mellem de klassiske og de rytmiske musikuddannelser. Landsdelsorkestrene og de regionale spillesteder skal med nye aftaler have øget fokus på publikumsvikling med koncertformer, der går på tværs af genrer og samarbejder med andre kunstarter.

Et særligt fokus sætter kulturministeren også på Kunstrådets ordning ”Den Unge Elite”, som får 1 mio. kr. årligt, målrettet de bedste nye kunstnere inden for de genrer, der ligger uden for støtteordningen hos Music Export Denmark. Den Unge Elite reserveres altså populært sagt de ikke-kommercielle genrer. Samtidig får Music Export Denmark et løft fra 3.6 mio. kr. til 4 mio. kr. årligt, der skal sigte på en øget eksport til de nære udenlandske markeder.

Læs Kulturministeriets udspil til den nye musikhandlingsplan her