Musik som middel til vækst

Musikzonen inviterer til konference om teknologi og tværmediale former. Konferencen foregår torsdag den 2. september kl. 9-16 på Børsen i København.

Konferencen drejer sig om nye måder at bruge musik på og mulighederne for at sammenkoble musik med andre produkter og erhverv for at skabe vækst og udvikling for såvel den traditionelle musikbranche, relaterede brancher samt helt andre erhverv.

Formålet med konferencen er at opfordre til nytænkning i arbejdet med og brugen af musik, fremvise nye former for musikbrug, som allerede nu er på vej frem, samt præsentere utraditionelle måder at bringe indhold og teknologi sammen på. Kort sagt: at benytte musik som et middel til vækst!

Med en lang række af foredragsholdere og besøg af Økonomi- og Erhvervsminister, Brian Mikkelsen, vil vi igennem dagen få vist vej mod nye eksempler på musikbrug, og der vil blive peget på trends og nye muligheder indenfor brug af musik og teknologi.

Arrangementet er gratis.                                                      

Tilmeldingsfrist: d. 26. august 2010.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Læs mere om programmet her: http://www.conferencemanager.dk/musiksommiddeltilvaekst

Læs mere om Musikzonen på www.musikzone.dk.