Lydligt træ sprunget ud i Fredensborg

Signe Klejs og Niels Rønsholdts Forgreninger er nu endelig sprunget ud til glæde for de mange elever - og nysgerrige forbipasserende - på Fredensborg Skole Vilhelmsro.

Af Agnete Seerup

På Fredensborg Skole Vilhemsros torv står nu et stort bronzetræ, hvis krone udfolder sig i vandstøv og skifter farve efter årstid og temperatur. Træet spiller sammen med skolens fem glasgange, der adskiller dens moduler af klasseværelser og fyldes med hver sin komposition af tonerne fra forskellige strygeinstrumenter.

Det nye lydbårne værk Forgreninger er skabt af komponist Niels Rønsholdt og kunstner Signe Klejs, der sammen danner kunstnerduoen Klejs & Rønsholdt.

De fortæller om lyden i værket: ”Lyden i Forgreninger er installeret i de glasgange, der forbinder skolebygningens forskellige moduler. Den klanglige og musikalske identiet er forskellige i de fem glasbroer, men strukturen er den samme: musikken stiger fra dybt til højt, som imaginære grene, der folder sig ud i lyd eller vand, der suges op fra undergrunden. Når musikken har nået sine højdepunkter bliver det stille i gangene, mens bronkietræets løvkrone af vandstøv folder sig ud udenfor. Efter 15 minutter begynder det hele forfra igen. Forgreninger danner på den måde en langsom, imaginær vejrtrækning – skolens åndedræt og puls.”

Bronzetræet er skabt efter strukturen på den menneskelige bronkie.

"Dets organiske former danner et modspil til skolebygningens rette linjer og skoven af ensartede betonsøjler under torvet. Yderst i træets grene er der indlagt dyser som fire gange i timen forstøver vand til en løvkrone af vandstøv. Dyserne er omkranset af LED-pærer, som belyser det forstøvede vand i farver afhængige af temperatur og årstid. Det er en henvisning til Livets Træ, men også her i skolesammenhæng en reference til fotosyntesens omdannelse af rå natur til kultur via oplysning,” skriver kunstnerduoen om værket.


Træet installeres
. Foto: Klejs & Rønsholdt.

Forgreninger er resultatet af et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Statens Kunstfond, der med sin pulje til kunst i det offentlige rum tildelte 1,5 mio. kr. til et kunstværk på den nye skole i Fredensborg. Fredensborg Kommune lagde selv 500.000 kr. i projektet fra byggebudgettet til opførelsen af den nye skole. Hertil kommer et tilskud på 300.000 kr. fra Fredensborg Kommunes Kunstfond.

Læs mere