ISCM Call deadline mandag den 8. juni

Har du husket at sende dine værker ind til ISCM World Music Days? Deadline er 8. juni.

ISCM World Music Days afholdes i 2016 i Tongyeong i Sydkorea i perioden 1.-10. april. SNYK har nu som dansk sektion af ISCM åbnet Call for Works, hvor danske komponister kan sende værker ind til festivalen.

Under titlen sounds of tomorrow afholdes ISCM World Music Days 2016 i Tongyeong i Sydkorea i perioden 1.-10. april. SNYK indkalder som dansk sektion af ISCM nu værker til den kommende festival efter de kritirier der er opstillet af ISCM. 

Der er to måder at indsende værker på til festivalen:

1) Ved at indsende maksimalt eet værk pr. komponist til SNYK. Af de indsendte værker af danske komponister udvælger SNYKs TRIM udvalg seks værker i miminum fire af årets kategorier. Disse seks værker sender SNYK så ind til ISCM World Music Days 2016, hvis jury derefter er forpligtet til at udvælge mindst eet dansk værk blandt disse seks til opførelse på festivalen. Kortere værker og værker komponeret efter 2007 prioriteres. At sende værker ind på denne måde er gratis.

Deadline for indsendelse til SNYK er mandag den 8. juni 2015 kl. 12.00.

Værkerne indsendes elektronisk til snyk@snyk.dk med følgende bilag:

  • Angivelse af den kategori værket er indsendt i (se link til Kategorier nedenfor)
  • Angivelse af værkets titel, besætning, varighed og kompositionsår samt forlag
  • Partitur vedhæftet som PDF
  • Lydfil(er) som direkte weblink (ikke som vedhæftede filer) kan danske komponister
  • Programnote eller beskrivelse af værket
  • Teknisk rider til værkets opførelse
  • Biografi inklusive fødselsår på komponisten
  • Hjemmeside på komponisten og/eller komponistens forlag
  • Portrætfoto af komponisten

Se årets kategorier og øvrige oplysninger her

2) Alternativt kan man indsende et værk individuelt direkte til ISCM World Music Days 2016. Dette koster 50 Euro, der skal indsendes pr. post og forsendelsen skal være poststemplet senest 31. august 2015. Læs mere her

Som komponist kan man maksimalt indsende eet værk, hvadenten det gøres via SNYK eller individuelt.

I starten af september 2015 offentliggør SNYK de seks værker der indsendes til ISCM World Music Days.

Den 30. oktober 2015 offentliggører ISCM World Music Days 2016 hvilke værker der er udvalgt til opførelse på festivalen på denne hjemmeside.