Havnelyd og byrum

Hvordan kan opmærksomheden på hørelse og lyd skærpe vores forståelse af havnens og byens rum? En workshop under Copenhagen Architecture Festival med kunstneren Tobias Kirstein stiller skarpt på, hvordan man tilgår byens lydmiljøer.

Af Jan Høgh Stricker

Under Copenhagen Architecture Festival kan du blive klogere på byens og især havnens lydmiljøer.

På en workshop i Dome of Visions tirsdag den 15 marts undersøges mulighederne for at registrere, kortlægge og designe byrum fra et auditivt udgangspunkt. Der er en mulighed for at danne sig erfaringer med begreber og redskaber i arbejdet med byens forskellige lydmiljøer.
Deltagerne introduceres for teoretiske perspektiver på byens og havnens lyde fra bl.a. byplanlæggeren Steen Eiler Rasmussen, radiodokumentaristen Willy Reunert, lydteoretikeren R. Murray Schafer og filosoffen Gernot Böhme.

Workshoppen vil være styret af Tobias R. Kirstein, lydkunstner, komponist og stifter af spillestedet Mayhem.

Havnelyd og byrum
Tirsdag d. 15 marts kl. 09:30
Dome of Visions
100 Kr. (Max antal deltagere: 25 stk.)
Læs mere om arrangementet her.
NB: Medbring en computer og en telefon, hvis du har.