Grafiske mutationer på Mayhem

Grafiske Mutationer er en ny koncertrække på spilledet Mayhem i Nordvest, der løber hen over foråret, og hvor omdrejningspunktet er nye grafiske kompositioner af komponist og saxofonist Sven Dam Meinild. Koncertrækken byder på flere stærke improvisatorer fra den københavnske musikscene, som hver især vil tilføje deres personlige lyd og fortolkning til kompositionerne. SNYK har talt med Sven Dam Meinild.
Af Jan Høgh Stricker

Komponist og saxofonist Sven Dam Meinild har i løbet af foråret sat en række danske musikere stævne for at opføre en række grafiske partiturer. Koncerterne følger alle det samme mønster. To grupper af samme format – kvartet, trio, duo, solo, oktet og til sidst en special edition for kor og el-guitar kvartet – spiller de samme to til tre kompositioner. På den måde vil kompositionerne, der bliver spillet to gange hver aften, mutere i hænderne på disse fantastiske musikere.

SNYK har stukket komponisten Sven Dam Meinild fem hurtige spørgsmål om værker og proces:

Hvordan udformer du et grafisk partitur?

”For mig er processen med at lave et grafisk partitur meget eksperimenterende og legende. Det tager ikke nødvendigvis så lang tid at udforme selve partituret. Når jeg sidder og tegner og klippe-klistrer, kan jeg godt lide at prøve at opleve kompositionen samtidig med, at jeg laver den. Sådan en form for realtime notation. Jeg er også i gang med at trykke nogle af partiturerne som kobbertryk, og det er jo i den helt anden ende af skalaen tempomæssigt. Det går ret langsomt, men kan bidrage med nogle andre lag. Der er en form for omvendt arkæologisk møjsommelighed i det, hvor man begraver kompositionen under nogle lag af tryksværte, tid og tykt papir. 

Jeg har tit gået og tænkt over en måde at forme samspillet mellem musikerne. Det kan være nogle bestemte elementer, jeg vil have at de forholder sig til eller en måde, jeg gerne vil have at de interagerer på. Når jeg kigger på papiret, prøver jeg at visualiserer lyden af værket. Jeg prøver at holde mig indenfor et papir. På den måde får musikeren et indblik i hele stykkets form. Den form er så opdelt i nogle zoner, der kan have forskellige kvaliteter. ”

Hvad tænker du om den fortolkning, som musikerne laver af et grafisk partitur kontra et traditionelt partitur?

”De musikere der er med i Grafiske Mutationer, har jeg valgt ud fra deres evne til at improvisere og deres personlige klang. Det er målet med fortolkningerne, at jeg kan folde disse kompositioner ud, samtidig med, at man oplever disse musikeres personlige intuition, lyd og udstråling. Det tror jeg mine kompositioner får mest ud af i denne sammenhæng. Som musiker kan jeg godt selv lide at blive “tvunget” til at give mit bud. Det er også afspejlet i udformningen af partiturerne. Jeg forventer, at musikerne byder ind med deres egen kreativitet. Jeg har oplevet, at det var lettere at lokke de kreative ånder frem, ved at give plads i partiturene til at folk selv kunne byde ind. Det er en form for tillid mellem komponist og musiker.

Et traditionelt partitur giver mig mulighed for at sende et færdigt værk afsted, og kræver på den måde en ultimativ stillingtagen fra min side. Det kommer til at omhandle noget blivende. De grafiske partiturer og improvisationen lægger mere op til en dialog og en dyrkelse af det forsvindende øjeblik. Begge dele rummer styrker og svagheder der fascinerer mig.”

Forholder du dig til traditionen inden for feltet?

”Jeg forholder mig til traditionen, samtidig med at jeg stadig langt fra kender den til bunds. Det er en vild tradition at dykke ned i fordi folks tilgang til det er så individuel. Og det er lige præcis det smukke ved den måde at skrive på. At selvom du endda ville forsøge at kopiere, vil udfaldet af partiturer altid være præget af dine særheder. Den store udfordring er, at kommunikere det klart nok til musikerne, så det også fremstår som et unikt værk. Jeg glæder mig helt vildt til at se hvordan det lykkes.

Jeg ser på de grafiske partiturer både som komponist og improvisator. Jeg vil gerne danne nogle præcise rammer, som man kan improviserer inden for. På den måde er det ikke jazzens dyrkelse af individet, der er i centrum, men mere en dyrkelse af lyd, sammenspil, værkets dramaturgi og indre arkitektur. 

Jeg har nogle tegn, der går igen og benytter også konventionel notation i nogle af værkerne. På den måde er de ikke så frie, og ligger nok et stykke fra den type grafiske notationer, man ser brugt i f.eks. musikterapi. Jeg er også blevet inspireret af f.eks Christian Wolff og Barry Guy.”

Hvad giver det at have eksempelvis to kvartetter til at fortolke samme partitur?

”En af de store fordele ved at bruge grafiske partiturer er, at man kan skrive til en besætning uden at angive instrumenteringen. Når man skifter besætningen ud, opstår der helt nye muligheder i materialet. Det er en af pointerne med at have to grupper med samme antal musikere til at opføre samme partitur. Et andet aspekt er den spejling, det på sin vis giver at have et symmetrisk første og andet set. Det giver pulikum et indblik i, at der er nogle ting der er lagt fast, og nogle ting der afspejler musikerenes valg i øjeblikket.”

Program for Grafiske Mutationer:

Grafiske Mutationer #1
Tirs 3/3 kl 20
2 x Kvartet
Asger Thomsen, Henrik Melbye, Anders Filipsen, Sven Meinild, Stine Petersen
Lars Bech Pilgaard, Rasmus Kjærsgård Lund, Anja Jacobsen

+ DJ Troublems, DJ Tyrnoss & Sara Liv på god musik og stemning.

Grafiske Mutationer #2 
Ons 4/3 kl 20
2 x Trio
Sven Meinild, Bjørn Heebøl, Rune Lohse
Stephan Sieben, Casper Rask, Thomas Præstegård

Grafiske Mutationer #3
Ons d. 25/3 kl 20
2 x Duo
Asger Thomsen, Ania Rybacka
Mads Egetoft, Jens Lopes

Grafiske Mutationer  #4
Tirs 28/4 kl 20
3 x Solo
Tomasz Dabrowski
Johs Lund
Anders Bo Eriksen

Grafiske Mutationer #5
Ons 29/4 kl 20
2 x Oktet
Sven Meinild, Tomasz Dabrowski, Mads Egetoft, Asger Thomsen,  Jonathan Aardestrup, Jens Lopes
Henrik Melbye, Anders Filipsen, Claus Haxholm, m. fl.

Grafiske Mutationer  #6
Ons 6. Maj kl 20
Special edition
Kor - Syvende & Sidst
El-guitar Kvartet - Lars Bech Pilgaard, Peter Albrecthsen, Claus Haxholm, Jeppe Brix Sørensen

Læs mere på: www.mayhemkbh.dk