Fra Frisk Frugt til en tur i rummet med Meldgaard

Siden oktober 2015 har Anders Lauge Meldgaard været tilknyttet kunsthallen Rønnebæksholm i Næstved som huskomponist. Den et-årige arbejdsperiode har blandt andet resulteret i en komposition skrevet specifikt til Storstrøms Kammerensemble og lydinstallationen Kosmisk Musik / Mekanisk Musik

Af Line Wium Olesen

Kunsthallen Rønnebæksholm har det sidste års tid været vært for komponist, lydkunster og multiinstrumentalist Anders Lauge Meldgaard, der i sin tid som huskomponist har været garant for at præsentere og udvikle nye musikalske ideer i et kunstnerisk rum, hvor billedkunsten ellers dominerer. På det smukke gods med en historie, der strækker sig tilbage til middelalderen, og som nu huser udstillinger af moderne- og samtidskunst, har Meldgaard fyldt tre af de gamle rum med matematisk, kalkuleret lyd og intuitivt improviseret piano. Disse diametrale udtryksmæssige modsætninger danner grundlaget for lydinstallationen Kosmisk Musik / Mekanisk Musik, som du kan opleve frem til den 18. december 2016.

Værket trækker blandt andet på den viden, Meldgaard har opbygget gennem sin ambitiøse research af astronomien tilbage fra det 17. århundrede og frem til i dag. Denne viden - i kombination med hans åbne og nysgerrige kompositoriske arbejde - har banet vejen for et værk, der på unik vis undersøger muligheder og eventuelle begrænsninger i musikalske udtryk.

Bevægelse mellem kosmisk og mekanisk lyd

På Rønnebæksholm kan du hvile øjnene og i stedet spidse ører, når du tager på tur gennem de tre rum, som Meldgaard har omdannet til installationen Kosmisk Musik / Mekanisk Musik. I det første rum træder du direkte ind i et planetarisk orgelsystem, der er skabt ud fra data om 126 nyligt opdagede exoplaneter. Hver planet er blevet tildelt deres egen orgellyd, hvis tonelængde, tonehøjde og register er bestemt ud fra et fast matematisk regelsystem, som oversætter planet-data fra NASA til musikalske parametre. I dette rum bevæger 'orgelplaneterne' sig i et kvadrofonisk højtalersystem og dermed i en rotation om din lyttende krop. I kraft af små tidsforskydninger og reguleringer udvikler kompositionen sig i det uendelige, og du vil aldrig komme til at høre de samme toner igen. Kompositionen i dette første rum er altså et udtryk for en kalkuleret, matematisk musik, hvis grænser eller uendelighed kun kan nås gennem beregninger og algoritmer.

Den strenge, matematiske komposition finder sin musikalske dualisme i det tredje rum, du møder. Her genskabes en intuitiv improvisationssession med fem pianister. Pianisterne blev på skift inviteret til at improvisere frit ud fra de samme seks toner, som også bliver brugt i installationens to andre rum. Improvisationerne afspilles på fire højtalere, der hver og en formidler en pianists intuitive impro-session. Denne del af installationen står som et tydeligt menneskeligt modsvar til den matematiske musik og bliver den del af værket, der undersøger mulighederne i det frie musikalske udtryk, og som trækker lytteren tilbage til jorden. 

I et andet rum præsenterer et par hovedtelefoner en generativ musikcollage. Collagen er bygget op af lydmateriale fra de to andre rum, samt en poesilinje skrevet af den spirituelle romantiske digter William Blake. I dette rum bindes installationen sammen, og dualismerne mødes som for at bevise de store og måske uendelige muligheder, der findes i tilblivelsen af musik.

På Rønnebæksholm inviterer Anders Lauge Meldgaard dig på en rejse gennem det musiskalske udtryks yderligheder og med på en interaktiv undersøgelse af de muligheder og eventuelle begrænsninger, som findes dér - ud i rummet og tilbage til mennesket. 

Fra Frisk Frugt til nye toner med Meldgaard

Anders Lauge Meldgaard er nok bedst kendt som sit alias Frisk Frugt, under hvilket han har udgivet flere roste album. Installationen på Rønnebæksholm ligger i forlængelse af de ideer, han har arbejdet med i Frisk Frugt-regi i form af den stramme komposition overfor fri improvisation og collage. Installationsværket og den musik, Meldgaard har skrevet indenfor det seneste år præsenteres dog under hans borgerlige navn og skubber aliaset Frisk Frugt lidt i baggrunden.

 »For mig betyder Frisk Frugt en bestemt måde at arbejde med musik på, og i mine nyeste værker, og måske også i fremtiden, arbejder jeg under mit eget navn - simpelthen for at kunne åbne for nye kunstneriske ideer« Anders Lauge Meldgaard.

Huskomponistordningen på Rønnebæksholm deler han med den klassiske komponist John Frandsen. Begge har de komponeret værker specielt til Storstrøms Kammerensemble, og disse blev opført til en koncert på kunsthallen tidligere i år. Med dette projetk fik Meldgaard muligheden for at præsentere et ambitiøst og eksperimenterende arbejde med at få det klassiske og rytmiske til at mødes og spille sammen på tværs af genrer. Efter uropførslen af værkerne dannede han sit eget ensemble med unge klassiske musikere, som opførte værkerne på bl.a. Click festival og Copenhagen Jazzfestival.

»a defiantly unique voice«

Som komponist leder Anders Meldgaard en konstant, nysgerrig undersøgelse af musikken og instrumenters udtryksmuligheder, og noget tyder på, at han altid vil overraske og altid er på vej nye spændende steder hen. 


Anders Lauge Meldgaard er omgivet af musik og instrumenter - også de hjemmebyggede af slagsen. Foto: Nina Mouritzen.  

Anders Lauge Meldgaard handler aktivt for at lade sin åbne tilgang til musikken udvikle sig og for at kunne finde nye og interessante veje. Dette har han allerede vist flere gange i sine mange udgivelser, der tager os på tur i hans åbne musikforståelse – gennem Burkina Faso og Mali, til folkemusik, melodiske skitser og droner, med spil på hjemmebyggede instrumenter i sammenkoblinger mellem det klassiske og rytmiske og meget, meget mere.

Meldgaard kan tituleres som musiker, lydkunstner, komponist, musikantropolog, instrumentbygger og producer. Udover denne beskedne liste er han medstifter af den eksperimenterende musik og kunstsammenslutning
yoyooyoy, som har base i Berlin og København. Af det engelske musiktidsskrift The Wire er Meldgaard blevet kaldt  »a defiantly unique voice« og han har to gange været nomineret til Nordic Music Prize. På det Rytmiske Musikkonservatorium studerede han saxofon og har desuden gået på School of Improvised Music i New York. I løbet af det sidste 1.5 år har Anders Lauge Meldgaard haft antennerne ude og brugt Simon Steen-Andersen som musikalsk mentor med fokus på moderne komposition.

Udstilling: Kosmisk Musik / Mekanisk Musik
7. oktober – 18. december 2016
Rønnebæksholm, Næstved
Se åbningstider og billetinformation her.