Fire ansøgningsfrister!

Det er atter tid til at fatte pennen, hvis man har drømme om musikalske projekter i ind- og udland, digital kunst og kultur eller musikindspilning og –udgivelser. Der er fire ansøgningsfrister d. 2. april 2013!

Indspilning og udgivelse af musik
Statens Kunstråd opfordrer musikere, komponister, producenter og musikselskaber til at ansøge puljen til indspilning og udgivelse af musik på 2 mio. kr. fra Statens Kunstråds Musikudvalg.
Formålet med ordningen er at sikre mediebåret tilgængelighed af musik af høj kunstnerisk kvalitet, og der kan søges om tilskud til indspilning af musik med henblik på udgivelse på relevante formater og gennem relevante distributionskanaler. Udgivelsen kan udmøntes i albums, EP’er og enkeltnumre. De omkostninger, der kan søges til, omfatter udgifter til indspilning og mix samt honorarer til studiemusikere og eksterne producere.
Læs mere om puljen her.

 

Den 2. april 2013 er der ansøgningsfrist for Statens Kunstråds Musikudvalgs pulje til indspilning og udgivelse af musik.

Forprojekter til DIGITAL 2015-2016
Nordisk Kulturfond sætter fokus på digital kunst og kultur og har reserveret tre millioner danske kroner til kulturbegivenheden DIGITAL 2015-2016.
Med DIGITAL 2015-2016 ønsker Nordisk Kulturfond at give et løft til aktører, som vil skabe ny kunst og nye udtryk med udgangspunkt i digitale medier, metoder og teknologi. Fonden vil bevilge støtten til et nordisk samarbejde, som skaber, producerer og formidler kunst og kultur digitalt.
Interesserede kan nu søge om projektstøtte på op til 30.000 kroner til at forprojekter til  DIGITAL 2015-2016.
Læs mere om projektet her

 

Den 2. april er der ansøgningsfrist for forprojekter til DIGITAL 2015-16 initieret af Nordisk Kulturfond. Desuden er der frist for ansøgning hos Sonning-Fonden, som yder støtte til musikalske projekter, der tilfører det danske musikliv nye impulser, og for Snyks internationale transportstøtte.

Nye impulser i det danske musikliv
Sonning-Fonden yder især støtte til musikformål, herunder musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser. Fonden giver særlig prioritet til formål, der har vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.
Læs mere om fonden her

International transportstøtte til ny eksperimenterende musik
SNYK yder økonomisk tilskud til international musikformidling inden for SNYK’s genreområde, dvs. ny kompositionsmusik, lydkunst, elektronisk musik og improvisation og performance med lyd som bærende element. Tilskuddet gives til international transport i forbindelse med i Danmark bosiddende udøveres koncerter og aktiviteter i udlandet og danske koncertarrangørers præsentation af udøvere bosiddende udenfor Danmark.
Læs mere om Snyks internationale transportstøtte her.

Alle fire ansøgningsfrister ligger 2. april 2013