Arbejdsro til festivaler og ensembler

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har nu offentliggjort hoveduddelingen for 2017. Ensembler som Athelas, Figura og Scenatet og festivaler som KLANG, SPOR og Strøm er udvalgt til at modtage flerårige aftaler, der kan give arbejdsro til langsigtet udvikling af deres aktiviteter.

Af Ditte Marie Berg

Det kan godt være svært at skabe stor musik, hvis man arbejder under budgetteringer, der både er stramme og kortsigtede. Af denne årsag har Statens Kunstfond besluttet at uddele en række bevillinger, som gør det muligt for en lang række musikfestivaler, orkestre og ensembler at planlægge flere år ud i fremtiden. Det betyder, at Statens Kunstfond nu vil indgå både 3- og 4-årige aftaler, der kan give skaberne bag kunsten ro omkring sig til at gøre det, de gør bedst.

Nye muligheder til nytænkere

Det er først og fremmest nogle af de nytænkende festivaler, som får mulighed for at indgå flerårige aftaler. Festivalerne SPOT, SPOR, KLANG, Strøm, Copenhagen Opera Festival, Copenhagen Jazz Festival og Aarhus Jazz Festival har de seneste år markeret sig – ikke blot med at være særdeles nytænkende – men også med at løfte andre opgaver end de rent musikalske.
Det samme gælder Athelas Sinfonietta Copenhagen, Figura Ensemble, Mogens Dahl Kammerkor, Rumraket og Scenatet, som hører til de 12 orkestre og ensembler, der allerede har 3-årige aftaler med Statens Kunstfond.

Udvalgsformand Bente Dahl udtaler:

>>I udvalget er vi glade for at give flere musikaktører mulighed for at planlægge langsigtet. Det er vores forhåbning, at aktørerne dermed kan få arbejdsro til at udvikle nye aktiviteter og tiltag, at arbejdsroen vil smitte af på musikerne og musikken - og dermed også til glæde for publikum i hele landet.<<


Foto fra KLANG Festival 2016. Foto: Dennis Lehmann.

Særligt fokus på den elektroniske musik

Der er desuden sat yderligere kræfter ind for at udbrede kendskabet til den elektroniske musik. Den elektroniske musiks popularitet er steget inden for de sidste par år, men er stadig en mere utilgængelig genre i visse kredse. Dette vil man gerne ændre på og i den forbindelse involvere Strøm Festival, der allerede har arbejdet for den elektroniske musik siden 2007.

Med en ny aftale mellem Strøm, Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vil Strøm komme til at arbejde nationalt med at øge kendskabet til genren. Strøm får mulighed for udover selve festivalen at udvikle og skabe aktiviteter for talentudvikling, børn og unge, formidling og meget mere. Aktiviteterne spredes over hele året og ud i hele landet.
Carl Christian Ebbesen (DF), Københavns Kultur- og fritidsborgmester, er særligt begejstret over aftalen:

>>Den elektroniske musik har mange kvaliteter og muligheder, og derfor glæder jeg mig helt enormt over aftalen. Med koncerter, events og undervisning skal Strøm udbrede den elektroniske musik og give især børn og unge mulighed for at prøve kræfter med genren. Den unge generation er vokset op med en tablet i hånden, og med undervisning fra Strøm School kan de komme i gang med at producere musik. Forhåbentlig er der talenter og kommende stjerner iblandt, som kan skabe fremtidens musik og få dansk elektronisk musik ud over landets grænser.<<

Begejstringen gælder også for Morten Jung (B), formand for Kultur- og Fritidsudvalget på Frederiksberg, som udtaler:

>>Strøm har i den grad formået at sætte dagsordenen for den elektroniske musik i Danmark. Dette er bl.a. udfoldet ved kuraterede og unikke koncerter og oplevelser – lad mig f.eks. nævne klokkespilskoncerterne i Frederiksberg Rådhustårn og koncerter i Cisternernes mørke. Hertil kommer bl.a. Strøm School og arbejdet for at sikre vækstlaget blandt genrens kultur- og eventmagere. Med aftalen får Strøm flere muskler, så endnu flere kan opdage og tage del i den spændende elektroniske musikgenre.<<

Millionbeløb til Strøm 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har bevilget 1,1 mio. kr. årligt de næste fire år til Strøm. Københavns og Frederiksberg Kommuner støtter Strøm med henholdsvis 950.000 kr. og 400.000 kr. årligt de kommende fire år.


Billede fra Strøm festival 2013. Foto: Flemming Bo Jensen.

Strøm startede i 2007 som Danmarks elektroniske musikorganisation. Udover festival- og koncertaktiviteter arrangerer Strøm undervisning, workshops og events og arbejder desuden med vidensdeling og genreudviklende arbejde inden for den elektroniske musik over hele landet – med børn såvel som voksne. Frederik Birket-Smith, Strøms direktør, og Gunnar K. Madsen, formand for Strøms bestyrelse, siger om den nye aftale:

>>Strøm har de seneste 10 år arbejdet for at binde græsrødder og establishment, frivillige og professionelle, vidensformidling og oplevelser tæt sammen for den elektroniske musik i Danmark. Vi er derfor meget begejstrede for, at man fra politisk side har set potentialer i at fortsætte udviklingen af den danske elektroniske scene. Vi glæder os utrolig meget til at påbegynde arbejdet på nationalt plan, så genren kan fortsætte den rivende udvikling, som vi har oplevet i de sidste par år.<<

Uddelinger til hele landet

I alt bliver der uddelt 26 mio. kr. til musikaktiviteter i 2017. Uddelingerne bliver givet til 375 aktører over hele landet, og foruden tilskuddet til musikfestivaler, orkestre og ensembler giver Statens Kunstfond også støtte til amatørmusik, børn og unge samt informations- og publikationsvirksomhed. 
De 26 mio. kr. udgør en mindre del af de i alt 213 mio. kr., som Statens Kunstfond årligt uddeler til det danske musikliv. Disse midler dækker ligeledes musikformål, rytmiske spillesteder og midler til de musikalske grundkurser.

Du kan se alle Kunstfondens tildelinger her.