Årets sidste frist for international transportstøtte

Årets sidste ansøgningsfrist til international transportstøtte inden for SNYKs område er 1. november kl. 12.

Den årlige pulje udgøres af den årlige, øremærkede bevilling fra Statens Kunstråds Musikudvalg til International Transportstøtte. Tilskuddet gives til international transport i forbindelse med i Danmark bosiddende udøveres koncerter og aktiviteter i udlandet og danske koncertarrangørers præsentation af udøvere bosiddende udenfor Danmark.