De fire genreorganisationer, Snyk, JazzDanmark, Rosa og Tempi, lancerede sammen med Roskilde Festival og Dansk Komponistforening projektet Kunst & Kultur i Balance ved udgangen af 2020. Projektet blev skabt som en reaktion på den aktuelle debat om sexisme og magtmisbrug i kunst- og kulturbranchen. Målet var at skabe positiv adfærdsforandring, idéudvikling og kompetenceudvidelser for kunst- og kulturbranchen på tværs af aktører og miljøer. 

Ny bevilling gør det muligt at fortsætte arbejdet

Med en bevilling fra KODA Kultur bliver det nu muligt for projektets styregruppe at søsætte en række nye aktiviteter, som udover at styrke projektets unikke tværfaglige netværk, skal styrke danske kulturaktørers evne til at skabe positiv adfærdsforandring.

Ambitionen er at gøre flest mulige kulturaktører – fra freelancere til topledere – til aktive forandringsagenter, der arbejder for en mere ligestillet og inkluderende branche. Dette ved at implementere nye metoder og strukturer i deres virke og organisationer, så de på sigt kan dokumentere, at der er sket en positiv forandring i forhold til større ligestilling, ligeværd og diversitet og ikke mindst mindre negativ magtanvendelse. 

Initiativ med stor tilslutning

31 kunst- og kulturinstitutioner fra hele landet og fra alle kunstarter tilmeldte sig projektets partnerkreds – og 200 mennesker fra over 100 forskellige kulturelle organisationer og arbejdspladser tilmeldte sig uddannelsen. Tilslutningen var så stor, at folk måtte skrive sig på venteliste. 

Kunst & Kultur i Balances første initiativ var et online uddannelsesforløb fra december '20 til marts '21 med fokus på adfærdsdesign og konkrete redskaber til at skabe forandring. Læs om forløbet her

Kunst & Kultur i Balances partnerkreds består af følgende partnerinstitutioner:

Dansk Musiker Forbund, Dansk Teater, Det Danske Filminstitut, DUP, Forfatterforeningen, Billedkunstnernes Forbund, ODM – Organisationen danske museer, Snyk, Tempi, Rosa, JazzDanmark, Dansk Komponistforening, Dansk Live, DEOO - Danske Ensembler orkestre og operainstitutioner, Dansk Skuespillerforbund,, Dansk Kunstnerråd, Roskilde Festival, Levende Musik i Skolen, Promus, DJBFA, Musikforlæggerne, Dansk Artist Forbund, Copenhagen Jazz festival, Producentforeningen, Dansehallerne, DPA, Danske filminstruktører, Fonden Voxhall, Nordic LA, RMC, MXD

Kunst & Kultur i Balance er støttet af Koda Kultur i perioden 2021-2022