Snyk blev stiftet den 10. april 2000 på initiativ af bl.a. Dansk Komponistforening og Dansk Musiker Forbund.

Formålet var at skabe et organ, der kunne samle scenen for ny musik. Bag dannelsen af Snyk stod en række aktører, der udgjorde Snyks repræsentantskab. Siden er flere kommet til, og alle aktører inden for ny musik kan ansøge om at blive optaget i repræsentantskabet.

Dengang stod SNYK for Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik. I dag har vi beholdt navnet, men Snyks felt er udvidet til også at omfatte eksperimenterende musik og lydkunst.

Fokus på ny musik

Snyk fik fra starten til opgave at repræsentere både komponister, musikere, arrangører og udgivere af ny musik. Målet var, at Snyk blev genreorganisation for alle aktører indenfor ny musik. Desuden skulle Snyk synliggøre ny musik for publikum, samle og formidle information og inddrage forskellige brugere og organisationer.

Snyk får flere midler og mere ansvar

I 2002 fik Snyk øget sin bevilling fra det daværende Statens Musikråd til i alt kr. 700.000.

I 2002 fik Snyk overdraget ansvaret for Dansk Musik Informationscenters (MIC) Værkdatabase, hvor vi har registreret og beskrevet p.t. ca. 17.000 kompositioner, skabt af danske komponister siden ca. 1980.

Da MIC blev nedlagt i 2003, blev MIC's særlige nodesamling overdraget til biblioteket ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, mens fonogrammer og båndoptagelser er overdraget til Statsbiblioteket i Århus, hvor dokumentationssamlingen opbevares.

Driftsaftale og ny festival

I 2006 indgik SNYK den første driftsaftale med Kunstrådets Musikudvalg. Samme år arrangerede Snyks for første gang og som en del af aftalen musikfestivalen Wundergrund. I 2015 skiftede festivalen navn til G((o))ng Tomorrow.

Internationalt fokus 

Fra 2006 og frem øgede Snyk sit internationale fokus. I 2008 overtog Snyk blandt andet den internationale transportstøtteordning, hvorfra der årligt uddeles ca. 200.000 kroner i tilskud til danske og udenlandske kunstnere.

I 2009 voksede Snyks bevilling til 2.4 millioner. Hertil kom penge fra fonde og sponsorater. Samlet havde Snyk et årligt budget på lidt over 3 millioner kroner.

G((o))ng Tomorrow videresføres

I 2020 blev det besluttet at videreføre G((o))ng Tomorrow i nyt regi. Festivalen lever videre i nye rammer med Fonden Alice som drivkraft.

Nyt opgaveområde

Fra 1. januar 2021, blev klassisk musik føjet til Snyks opgaveområde. Snyk fokuserer nu også på udbredelsen af kendskabet til og engagementet i danske orkestre, forlag, pladeselskaber, bookingbureauer og managements inden for den klassiske scene.

Snyk i dag

Det overordnede ansvar for Snyk ligger i dag hos Snyks bestyrelse, som ansætter den daglige leder af sekretariatet. Snyks sekretariat består i dag af i alt fire fastansatte medarbejdere og i løbet af året et par praktikanter og frivillige. Snyk finansieres primært af driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, men øvrige tilskud og egenindtægter spiller en væsentlig rolle for Snyks virksomhed. I dag har Snyk et budget på 4.7 millioner danske kroner.