Midlerne i Den nationale transportstøtteordning kommer fra Kulturministeriets gældende Musikhandlingsplan og anløber 4,5 mio kr. årligt. Puljen administreres ikke Snyk men af JazzDanmark for Statens Kunstfond. Alle bands, uanset genre, kan søge puljen, men der er kriterier for at få tilkendt støtte.

Krav 

Der skal bl.a. være tarifmæssig betaling for koncerterne, være offentlig adgang, tages entré og musikken, der spilles, skal overvejende være original. Lever din ansøgning op til kravene, og søger du indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud - i modsætning til Tilskud til international transport, hvor vores udvalg må prioritere blandt mange ansøgninger om relativt få midler.

OBS: Dispensation for krav til entré grundet Covid-19

Under normale omstændigheder er det et krav for at kunne modtage transportstøtte, at der er blevet taget entré til den koncert, som man søger om støtte til. Grundet COVID-19 gives der dispensation for dette krav. Dispensationen trådte for første gang i kraft i maj 2020 og er pr. 1. januar 2021 forlænget, da dispensationen fortsat findes aktuel grundet nuværende restriktioner. Læs mere om dispensation for krav til entré her. 

 

Ansøgningsperiode

Du søger national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted - nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 20. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i februar måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. marts til 20. marts. 

Mere information og link til ansøgning

Du kan læse mere om ordningen og ansøge på nedenstående link. Det er også her du kan  få et overblik over alle kravene, samt se de satser, der udbetales efter.  Vi anbefaler at du løbende holder dig orienteret på JazzDanmarks side, da frister, retningslinjer m.m. kan ændres. 

Læs mere og ansøg her

________________________________________________

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 § 3, nr. 8, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfond §3, stk. 1. Tekstanmærkning nr. 208 ad § 21.21.01 på finanslov 2020 bemyndiger Statens Kunstfond til at delegere forvaltningen af udvalgte puljer til musik- og scenekunstformål til genreorganisationerne (ROSA - Dansk Rocksamråd, Tempi, JazzDanmark og Snyk) samt foreningen Turneteater.dk herunder afgørelseskompetencen samt udbetalingen fra puljerne.

Det er således JazzDanmark (og ikke Snyk), der på vegne af Statens Kunstfond, træffer afgørelse i sagen.